Generator umów - wszystko co warto wiedzieć

Tworzenie umów może być proste i wygodnie! Generator umów to narzędzie, dzięki któremu możliwe jest tworzenie umów dla pracowników, zleceniobiorców oraz wykonawców dzieła. W poniższym artykule szczegółowo omawiamy wszystkie możliwości generatora umów i odpowiemy na pytanie dlaczego warto z niego skorzystać!

Generator umów cywilnoprawnych ułatwia pracę!

Generator umów pozwala na utworzenie umowy o pracę na okres próbny, czas określony, czas nieokreślony, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło. Tworząc umowę, należy pamiętać o wielu danych. Generator pozwala określić daty rozpoczęcia oraz zakończenia umowy, oraz wynagrodzenie — przy zawieraniu umów o pracę i zlecenie należy natomiast pamiętać, że obowiązuje minimalne wynagrodzenie. Generator powinien pozwolić na to, aby w prawidłowy sposób określić odpowiednią wysokość stawki podatku dochodowego lub oznaczyć czy osoba korzysta z ulg w podatku, np. ulgi PIT dla młodych, a także określić parametry dotyczące ubezpieczeń w ZUS. 

Korzystając z generatora, zawsze zostaną zastosowane dane i przepisy prawa pracy, które są niezbędne do tego, aby umowa była prawidłowa. Natomiast najważniejszą jego zaletą jest możliwość wydruku umowy, na którym będą wszystkie dane wprowadzone podczas generowania umowy.

Wzór umowy o pracę w generatorze

Umowy dodawane w generatorze zwykle mają swój stały szablon. Jest to wzór, który zawiera wszystkie niezbędne informacje i dla większości pracodawców będzie on odpowiedni. Wzór umowy o pracę zawsze będzie różnił się od wzoru umowy cywilnoprawnej, a korzystając z generatora, zawsze będzie on prawidłowy i dostosowany do danego rodzaju umowy.

Dla pracodawców, którzy posiadają własne zapisy i wzrost umów niektóre generatory przygotowały opcje dodawania własnych szablonów, tak jak jest to w przypadku wFirmy. Dzięki czemu wygenerowana umowa będzie posiadałam wszystkie informacje wymagane przez pracodawcę i odpowiadała jego standardom.

Generator powinien także pozwalać na wprowadzenia lub usunięcia dodatkowych zapisów tuż przed jej wydrukowaniem, co pozwoli na wprowadzenie jeszcze dodatkowych informacji.

Natomiast, gdy parametry w umowie zostały określone niepoprawnie, można ją modyfikować. Gdy wprowadzone zmiany dotyczą sposobu rozliczania umowy, to samo wprowadzenie modyfikacji w umowie nie spowoduje zmian we wcześniej wygenerowanych listach płac, rachunkach do umów cywilnoprawnych czy pozostałych rozliczeniach. Dopiero po modyfikacji wszystkich tych, dokumentów możliwe jest wygenerowanie deklaracji rozliczeniowych z nowymi danymi.

Aneks do umowy o pracę i zlecenia

Generator powinien także pozwalać na stworzenie aneksu do umowy o pracę, który jest dokumentem zmieniającym warunki umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Po wprowadzeniu aneksu powinna istnieć możliwość zapisania zmian i jego wydrukowania. Na druku powinna zostać umieszczona informacja o zmienionych warunkach.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Generator powinien także pozwolić na stworzenia dokumentów dotyczących zakończenia umowy, zarówno cywilnoprawnych jak i o pracę. Umowa o pracę może zostać zakończona poprzez wybór odpowiedniej opcji rozwiązania umowy w generatorze, np. rozwiązanie umowy za porozumieniem stron czy wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Wybrana podstawa rozwiązania powinna być wykazywana na drukowanym dokumencie.

Generator dokumentów do zatrudnienia

Zatrudniając pracownika istotne jest to, aby wypełnił odpowiednie dokumenty do zatrudnienia kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, kwestionariusz osobowy dla pracownika, PIT-2, oświadczenia pracownika. Generator dokumentów do zatrudnienia pozwala zwykle na przygotowanie takich dokumentów.

Dlaczego warto skorzystać z generatora?

Zalety generatora dokumentów:

  • wzory są przygotowywane na podstawie wieloletniego doświadczenia ekspertów kadrowych,
  • stworzenie umowy/dokumentu zajmuje chwile,
  • istnieje możliwość dopasowania treść umowy do swoich potrzeb.

Generator dokumentów w systemie wFirma

Umowa skrojona do potrzeb danej firmy pozwala uniknąć wielu problemów. Dlatego też stosowanie poprawnych dokumentów i możliwość dostosowania postanowień umownych do indywidualnych wymagań i celów jest jednym z najważniejszych zalet generatora wFirma. Dodanie umowy w systemie jest bardzo intuicyjne i może odbywać się z poziomu zakładki: KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA O PRACĘ.

 

 

Natomiast, aby wygenerować w systemie aneks do umowy lub jej zakończenie, należy przejść do zakładki: KADRY » UMOWY zaznaczyć umowę, której warunki mają ulec zmianie, a następnie wybrać opcję: DODAJ » DODAJ ANEKS.

 

 

System wFirma pozwala także na generowania dokumentów do zatrudnienia. Aby wykonać tę akcję należy przejść do zakładki: KADRY » PRACOWNICY » DRUKUJ » DOKUMENTY DO ZATRUDNIENIA. Po wybraniu tej opcji otworzy się okno dialogowe, gdzie można wybrać jakie dokumenty chcemy wydrukować z katalogu dostępnych wzorów.

 

 

 

Możliwość generowania umów, dodawania własnych szablonów dokumentów oraz edytowanie i aneksowanie wprowadzonych umów ułatwia proces legalnego zatrudnienia nowych pracowników lub zleceniobiorców oraz optymalizuje prowadzenie dokumentacji. Sprawdź, jakie funkcje posiada generator dokumentów w systemie wFirma Kadry i Płace.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn