Nowy Polski Ład 2.0, czyli jak zmienić formę opodatkowania

Nowelizacja Polskiego Ładu 2.0 wprowadza kolejne zmiany w zakresie opodatkowania działalności gospodarczych. Rządzący nie tylko decydują się na likwidację ulgi dla klasy średniej, ale także umożliwiają odliczenie składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania i obniżenie stawki podatku. Sprawdźmy zatem, jakie opodatkowanie podatkiem dochodowym niosą zmiany Polski Ład 2.0!

Opodatkowanie - jakie mamy formy?

Podatki opłacają zarówno osoby fizyczne, nieprowadzące działalności jak i te, które taką działalność prowadzą. “Osoby prywatne” z zasady opłacają podatek dochodowy na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Natomiast przedsiębiorcy prowadzący działalność mają obecnie do wyboru 4 formy opodatkowania: zasady ogólne, czyli skalę podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową. 

Obecnie opodatkowanie podatkiem dochodowym możliwe jest w trzech formach:

  • na zasadach ogólnych - według skali podatkowej
  • podatkiem liniowym
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Polski Ład 2.0 zmiany w opodatkowaniu na zasadach ogólnych

Skala podatkowa to jedna z form opodatkowania działalności gospodarczej, którą przedsiębiorca może wybrać. Skalą podatkową opodatkowane są także inne dochody, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt menedżerski, umowa o dzieło, wynagrodzenia członków zarządu i inne dochody. 

Zasady ogólne charakteryzują się dwiema stawkami opodatkowania 17% i 32%. Natomiast Polski Ład 2.0 obniża pierwszą z nich do 12%. Za pomocą tabeli przedstawione są zasady stosowania stawek na skali podatkowej:

Podstawa obliczenia podatku, czyli kwota na podstawie której liczony jest podatek

Kwota podatku dochodowego według skali podatkowej

ponad 

do

 

0 zł

30 000 zł

Brak - do 30 tys. zł nie płacimy podatku

30 000 zł

120 000 zł

12%.

Dodatkowo od kwoty wyliczonego podatku odejmujemy kwotę 3 600 zł, czyli kwotę zmniejszającą podatek

120 000 zł

 

10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł 

1 000 000 zł w postaci daniny solidarnościowej

 

10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł oraz 4% od nadwyżki ponad sumę 1 000 000 zł dochodu podlegającego opodatkowaniu

Co istotne, następuje likwidacja ulgi dla klasy średniej, z której to mogli skorzystać podatnicy na skali. Natomiast kwota wolna od podatku, czyli 30 000 zł, pozostaje bez zmian.

Podatnicy na zasadach ogólnych wciąż nie mogą odliczać składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zmiany w rozliczaniu składki zdrowotnej nie dotyczą podatników, którzy wybrali jako formę opodatkowania skalę podatkową, czyli zasady ogólne.

Polski Ład 2.0 zmiany w podatku liniowym 2022

Podatek liniowy jest formą opodatkowania charakteryzująca się tym, że podatnik płaci stałą stawkę podatku 19%, bez względu na uzyskiwane dochody. Liniowcy po wejściu w życie zmian w Polskim Ładzie, będą mogli odliczać zapłacone składki zdrowotne w zaliczkach w trakcie roku lub ujmować w kosztach uzyskania przychodów. Co ważne, roczny limit odliczenia składki zdrowotnej na podatku liniowym wynosi 8700 zł, czyli o taką kwotę będzie można pomniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.

Polski Ład 2.0 nie zmienił wysokości składki zdrowotnej dla podatku liniowego. Po 1 lipca 2022 roku wysokość składki zdrowotnej nadal obliczana jest jako 4,9% dochodu w poprzednim miesiącu i nie może być niższa niż 290,70 zł.

Polski Ład 2.0 zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych  

Ryczałt jest formą opodatkowania, o której głośno mówiono na początku 2022 roku. W tym przypadku opodatkowanie możliwe jest według kilku stawek: 17%, 15%, 14%, 12,5%, 12%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2% w zależności od profilu wykonywanej działalności. Zmiany Polskiego Ładu 2.0 obejmą jednak również ryczałtowców. Będą oni mogli odliczyć od przychodu 50% zapłaconych składek zdrowotnych. 

Polski Ład 2.0 nie wprowadził zmian w wysokości składek zdrowotnych na ryczałcie, jakie obowiązują od początku 2022 roku. Oznacza to, że uzyskując przychód:

  • do 60 000 zł – składka zdrowotna wynosi 335,94;
  • powyżej 60 000 zł do 300 000 zł – składka zdrowotna wynosi 559,89 zł;
  • powyżej 300 000 zł – składka zdrowotna wynosi 1007,87 zł.

Zmiana formy opodatkowania - Nowy Polski Ład 2.0

Polski Ład 2.0 wprowadza opcję zmiany formy opodatkowania za 2022 rok, w trakcie roku lub po jego zakończeniu z mocą wsteczną. Opodatkowanie można zmienić z:

  • ryczałtu na zasady ogólne
  • podatku liniowego na zasady ogólne

Przedsiębiorca przechodząc z ryczałtu lub podatku liniowego na zasady ogólne, może zmienić formę opodatkowania od 1 lipca i rozliczać pół roku na ryczałcie, a pół na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Możliwa jest także zmiana formy opodatkowania od początku roku, wykonuje się to jednak dopiero po zakończonym roku podatkowym w zeznaniu rocznym PIT.

System wFirma a Nowy Polski Ład 2.0

Użytkownicy systemu wFirma Księgowość Online mają możliwość rozliczania podatku dochodowego i zautomatyzowanego odliczania składki zdrowotnej (gdy jest to możliwe) od przychodu/dochodu. Zaliczkę na podatek dochodowy wyliczamy przez: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ.

 

 

Natomiast po kliknięciu na ZOBACZ SZCZEGÓŁY WYLICZENIA pokaże się okno, w którym widać, w jaki sposób zaliczka na podatek dochodowy została wyliczona i czy odliczono składkę zdrowotną.

 

 

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn