Przekroczenie progu podatkowego w 2022 roku

Jedna ze zmian w ramach Polskiego Ładu dotyczy obowiązujących progów podatkowych. W artykule przedstawione zostały zmiany obowiązujące od 2022 roku oraz omówiony został temat przekroczenia pierwszego progu podatkowego.  

Progi podatkowe w 2022 roku

Wraz z początkiem 2022 roku progi podatkowe zostały przesunięte i aktualnie obowiązują:

  • I próg podatkowy, czyli 17%, obowiązuje do 120 000 zł,
  • II próg podatkowy, czyli 32%, dotyczy kwoty dochodu przekraczającego 120 000 zł rocznie.

Co ważne, zwiększył się limit kwoty wolnej od podatku, która po zmianach wynosi 30 000 zł. 

W celu uniknięcia opodatkowania wyższą stawką podatku, pracownik ma możliwość rozliczania się wspólnie z małżonką/małżonkiem po złożeniu odpowiedniego oświadczenia. Warto jednak zaznaczyć, iż jest to możliwe tylko, gdy:

  • małżonka/małżonek nie przekracza pierwszego progu podatkowego,
  • w związku małżeńskim pozostaje się przez cały rok podatkowy,
  • posiada się wspólność majątkową.

Podstawę obliczenia podatku stanowi dochód rozumiany jako różnica pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, pomniejszona o odliczenia ustawowe, takie jak składki na ubezpieczenia społeczne.

Przekroczenie progu podatkowego a wyliczenia

Aktualnie wyliczenia podatkowe przedstawiają się następująco:

  • za miesiące, w których dochody danego pracownika nie przekraczają pierwszego progu podatkowego, pracodawca ma obowiązek naliczać 17% podatek;
  • w miesiącu przekroczenia pierwszego progu w danym zakładzie pracy pracodawca powinien naliczyć podatek 17% od części dochodów, które nie przekroczyły pierwszego progu, natomiast od kwoty nadwyżki – 32% podatku;
  • w kolejnym miesiącu po przekroczeniu pierwszego progu zaliczki wyniosą 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Przekroczenie progu podatkowego a zwolnienie z PIT

Powyższe progi oraz wyliczenia nie odnoszą się do osób podlegających pod ulgę PIT. Ulga ta przysługuje pracownikom do 26. roku życia i oznacza ona zerowy podatek. 

W przypadku osób podlegających uldze dla młodych, limit zwolnienia z podatku w 2022 roku nie zmienił się i wynosi 85 528 zł. Jednakże po jego przekroczeniu przychód liczony jest od zera w sposób narastający, a gdy przekroczy 120 000 zł, wówczas należy zastosować podatek 32%.

Przekroczenie progu podatkowego a ulga podatkowa

W związku ze zmianami od 2022 roku, w sytuacji przekroczenia drugiego progu podatkowego, pracownik nadal będzie miał możliwość zastosowania ulgi podatkowej. Zmianie uległa również wysokość tej ulgi z 43,76 zł na 425,00 zł miesięcznie.

Warto wziąć jednak pod uwagę, iż naliczanie większego podatku może uchronić pracownika przed niedopłatą, do której wyrównania będzie zobowiązany on przy składaniu zeznania rocznego. W sytuacji, gdy zaliczka zostanie pobrana nieprawidłowo odpowiedzialność ponosi pracodawca. 

Generowanie PIT-11 w systemie wFirma.pl

Oprogramowanie wFirma.pl automatycznie pilnuje wartości progu podatkowego przy umowach o pracę i pozwala na wygenerowanie deklaracji PIT-11. W deklaracji tej automatycznie zostają uwzględnione niezbędne informacje. Dzięki temu dopełnienie obowiązku złożenia PIT-11 przez pracodawcę nie wymaga dużo pracy ani czasu.  

 

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz