Nowy Polski Ład - 5 najważniejszych zmian od lipca 2022!

Nowy Polski Ład wydaje się ciągle ewoluować, kolejne zmiany wchodzą w życie już 1 lipca 2022 roku. Polski Ład miał w założeniu zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli. Niestety nie wszystkie zmiany zyskały ciepły odbiór, stąd koleje jego przemiany. Co się zmieni? 

Obniżka podatku

Od 1 lipca 2022 roku podatek od wynagrodzeń będzie liczony w wysokości 12%, nie jak dotychczas w wysokości 17%. 

Nowa ulga podatkowa

Dotychczas ulga podatkowa wynosiła 425 zł. Nastąpi zmiana na 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, wyniesie ona 300 zł (30 000 zł x 12%; 3 600 zł / 12 = 300 zł). Co ciekawe, kwota zmniejszająca podatek ma również przysługiwać podatnikowi znajdującemu się w II progu podatkowym, którzy będą płacili podatek 32%.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej 

Ulga dla klasy średniej od początku nie była przyjęta entuzjastycznie i była sporym wyzwaniem dla działów płacowych. Od 1 lipca 2022 koniec z tą ulgą, wynagrodzenia będą liczone bez jej ujęcia. Z pewnością dla wielu pracodawców to spora ulga, bowiem wyliczenie jej było bardzo problematyczne. 

Zerowy pit dla zasiłków macierzyńskich 

Już od 1 lipca 2022 roku pracodawca będzie wypłacał zasiłek macierzyński zwolniony z PIT (korzystających z ulgi dla młodych, na powrót, dla pracujących emerytów, dla rodziców 4 dzieci). Dotychczas zwolnienie z PIT nie obejmowało zasiłków, co od 1 lipca ma się zmienić. Zwolnienie z naliczania zaliczek na PIT przysługuje w przypadku pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres:

  • urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu rodzicielskiego,
  • urlopu ojcowskiego.

Jednolity system ustalania zaliczek

Od 1 lipca 2022 roku nie będzie już stosowana ustawa, która zakłada naliczanie zaliczek na podatek dwutorowo. Przypomnijmy, że polegało na tym, że pracodawca liczył dwie zaliczki na podatek jedną według zasad obowiązujących 2021 roku drugą zaś według zasad z 2022 roku i wybierał tę korzystniejszą. Od lipca 2022 roku będzie naliczana jedna zaliczka według zasad z roku 2022, podatek jak już wspomniano będzie wynosił 12%. 

Nowy Polski Ład od stycznia 2023

To nie koniec zmian od 1 stycznia 2023 roku:

  • nastąpi zmiana reguły dotyczącej oświadczeń składanych przez podatników płatnikom podatku dochodowego;
  • będzie możliwe upoważnienie nawet 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS-u) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę wynosząca 3600 zł);
  • nastąpi przywrócenie możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem przez osoby samotnie wychowujące stosując, rozliczenie 1,5 ulgi (czyli 450 zł).

Wyliczenie wynagrodzenia w lipcu 2022

Wyliczenie wynagrodzeń od lipca 2022 roku całkowicie ulegnie zmianie. Co ważne, decyduje o tym data wypłaty, a nie okres, za jaki wynagrodzenie przysługuje. Pensja za czerwiec, wypłacona już w lipcu 2022 roku, powinna zostać rozliczona według zmienionych reguł, czyli m.in. z zastosowaniem 12% podatku i bez podwójnego obowiązku wyliczania zaliczek za 2022 roku.

Tabela poniżej, prezentuje jak kształtują się wynagrodzenia od lipca 2022 w porównaniu z poprzednimi miesiącami, czyli do czerwca 2022. 

Miesięczne wynagrodzenie brutto 

Kwota netto Nowy Ład umowa o pracę 

Kwota netto Nowy Ład 2.0 umowa o pracę 

3 010,00 zł

2 363,56 zł

2 363,56 zł

4 000,00 zł 

3 021,96 zł

3 056,96 zł

5 000,00 zł

3 660,19 zł

3 738,20 zł

8 000,00 zł 

5 575,91 zł

5 783,91 zł

10 000,00 zł 

6 853,39 zł

7 147,39 zł

12 000,00 zł

8 129,87 zł

8 509,87 zł

15 000,00 zł

10 045,58 zł

10 555,58 zł

20 000,00 zł

13 238,78 zł

13 963,78 zł

*brak ulgi dla klasy średniej

*podstawowe koszty uzyskania przychodu

Już od lipca 2022 roku wynagrodzenia Polaków zostaną ponownie wyliczone według nowych regulacji. Żegnamy się z ulgą dla klasy średniej, zaś podatek zostaje obniżony z 17% na 12%. Na zmianach w Polskim Ładzie 2.0 zyskają najwięcej pracownicy zarabiający najmniej. Ponadto reforma zrekompensuje straty, które ponieśli podatnicy zarabiający powyżej 12 000 zł. Wielu podatników z pewnością pozytywnie zareaguje objęcie zerowym PIT zasiłków macierzyńskich osób korzystających ze zwolnień podatkowych. 

Nowy Polski Ład w systemie wFirma!

Program Kadry i Płace wFirma jest zawsze dostosowany do zmian prawnych. Użytkownicy nie muszą samodzielnie zmieniać żadnych ustawień. Listy płac od lipca w pełni będą odzwierciedlać zmiany prawne dotyczące Nowego ładu.

Nowy Polski Ład

System wFirma szybko reaguje na bieżące potrzeby zarówno te spowodowane zmianami prawnymi jak i te zgłaszane przez użytkowników. Choć Nowy Ład ciągle ewoluuje i wprowadzane są coraz to nowsze zmiany i modyfikacje w programie użytkownicy zawsze znajdą aktualne dane i wykonają poprawne wyliczenia!

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn