Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy? Wyjaśniajmy krok po kroku.

Ze względu na wojnę trwającą na Ukrainie zostały wprowadzone szczególne przepisy, które ułatwiają obywatelom tego kraju legalny pobyt i pracę w Polsce. Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Kto może legalnie pracować w Polsce?

Zgodnie przepisami w Polsce może pracować obywatel Ukrainy, który:

  • przebywa legalnie w Polsce i ma ważny tytuł pobytowy lub
  • przybył legalnie na terytorium Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku z terenu Ukrainy i deklaruje zamiar pozostania w Polsce.

Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Można legalnie zatrudnić obywatela Ukrainy, jeśli jego pobyt w Polsce jest legalny. W takiej sytuacji wystarczy, że w ciągu 14 dni od daty podjęcia pracy, poinformuje się powiatowy urząd pracy (właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy). W tym celu wypełnia się formularz na portalu praca.gov.pl: Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy (PSZ-PPWPU).

W zgłoszeniu należy podać:

  • informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi,
  • dane osobowe cudzoziemca,
  • informacje dotyczące wykonywanej pracy.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że należy dopełnić wszystkich obowiązków związanych z zatrudnieniem, czyli: 

  • wynagrodzenie wypłacane cudzoziemcowi nie może być niższe niż płaca minimalna lub minimalna stawka godzinowa,
  • należy zawrzeć z obywatelem Ukrainy umowę pisemną, która uwzględnia warunki zawarte w zawiadomieniu złożonym do urzędu pracy,
  • zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od dnia podjęcia przez niego pracy.

Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy - umowa i inne dokumenty wystawione w systemie wFirma

System Kadry i Płace wFirma, pozwala na stworzenie odpowiedniej umowy KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWĘ O PRACĘ, w której uwzględnione będą warunki zawarte w zawiadomieniu złożonym do urzędu pracy.

System pozwoli także na odpowiednie zgłoszenie pracownika w ZUS. Szczegółowe opracowanie dotyczące obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników można znaleźć tutaj.

Dodatkowo w przypadku umów cywilnoprawnych jest możliwość rozliczania umów podatkiem zryczałtowanym, co w przypadku cudzoziemców jest bardzo częste. Więcej w tym temacie tutaj.

Dzięki nowym regulacjom związanych z wojną na Ukrainie, zatrudnianie obcokrajowców zostało uproszone i w dużej mierze proces zatrudniania osoby z Ukrainy jest bardzo podobny do zatrudniania Polaków.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn