Ewidencja czasu pracy w systemie wFirma Kadry i Płace!

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników, bez względu na ich liczbę, ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy. Prowadzenie takiego rejestru jest podstawą do rozliczenia przepracowanych godzin, co ma bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia, a także innych świadczeń związanych z pracą.

Co powinna zawierać ewidencja czasu pracy?

Podstawowym niezbędnym elementem, który powinna zawierać każda ewidencja czasu pracy, jest liczba godzin pracy, którą pracownik przepracował. Pracodawca ma także obowiązek ewidencjonować dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy, oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

Ewidencja czasu pracy wFirma!

Ewidencja czasu pracy, która jest dostępna w systemie wFirma to m.in. możliwość:

 • prowadzenia ewidencji w formie online,
 • łatwego rejestrowania czasu pracy, ponieważ system pozwala na weryfikację przepracowanych przez pracownika godzin, 
 • wydrukowania ewidencji czasu pracy pracownika za dany miesiąc,
 • modyfikowania liczby godzin pracy danego pracownika,
 • dodawania nieobecności związanych z urlopami lub zwolnieniami chorobowymi,
 • ewidencjonowanie czasu pracy zleceniobiorcy lub osoby świadczącej usługi,
 • importu zwolnień lekarskich z PUE ZUS,
 • stworzenia indywidualnych harmonogramów czasu pracy,
 • stworzenia indywidualnego kalendarza dla pracownika lub grupy pracowników.

Ewidencja czasu pracy pracownika

W zależności od przyjętego systemu czasu pracy, okresu rozliczeniowego oraz indywidualnych potrzeb, można modyfikować liczbę godzin pracy danego pracownika.

W ewidencji czasu pracy online w systemie wFirma Kadry i Płace rejestruje się:

 • godziny przepracowane,
 • absencje pracownika (urlop, zwolnienia chorobowe),
 • godziny nadliczbowe płatne +50% oraz +100%,
 • godziny nadliczbowe przypadające w nocy,
 • godziny nadliczbowe, które zostaną zamienione na wolne,
 • godziny za pracę w nocy,
 • zmniejszenie wymiaru godzin o czas przepracowany poniżej — ustalonego wymiaru.

Łatwe rejestrowanie czasu pracy

System pozwala na weryfikację przepracowanych przez pracownika godzin. Możliwe jest dodawanie wszelkich nieobecności związanych z urlopami lub zwolnieniami chorobowymi. System posiada funkcję importu zwolnień lekarskich z PUE ZUS. Ewidencja czasu pracy to podstawa do rozliczenia godzin pracy. Dane wprowadzone do ewidencji mają wpływ na wynagrodzenia oraz inne świadczenia związane z pracą. Pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji nawet w przypadku zatrudniania tylko jednego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. System wFirma umożliwia prowadzenie ewidencji czasu pracy online.

 

ewidencja czasu pracy

 

Co więcej użytkownik systemu wFirma ma możliwość wydruku ewidencji czasu pracownika za wybrany miesiąc. Wystarczy wejść w ewidencję i kliknąć DRUKUJ. 

 

Ewidencjonowanie czasu pracy zleceniobiorcy lub osoby świadczącej usługi

Zgodnie z przepisami, dla zleceniodawcy obowiązkowe staje się ewidencjonowanie czasu pracy zleceniobiorców i osób świadczących usługi. W systemie wFirma.pl w prosty sposób można prowadzić ewidencję czasu pracy zleceniobiorców.

Ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy, w formie oświadczenia, może zostać wygenerowana podczas tworzenia umowy zlecenia lub podczas generowania rachunku do tej umowy. Na podstawie tego oświadczenia zleceniobiorca może potwierdzić liczbę godzin.

Ewidencja czasu pracy, która jest dostępna w systemie wFirma to m.in. możliwość:

 • wydrukowania ewidencji czasu pracy pracownika za dany miesiąc,
 • ewidencja dla samozatrudnionych,
 • stworzenia indywidualnych harmonogramów czasu pracy,
 • stworzenia indywidualnego kalendarza dla pracownika lub grupy pracowników.

 

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska