Odliczenie wydatków związanych z pojazdem osobowym - ważne informacje

Znaczna część przedsiębiorców posiada pojazd w ramach prowadzonej działalności oraz ponosi z tytułu jego użytkowania wydatki związane z zakupem paliwa oraz inne koszty eksploatacyjne. Pojawia się wówczas pytanie, jakie jest możliwe odliczenie wydatków związanych z pojazdem osobowym?

Użytkowanie pojazdu w ramach prowadzonej działalności

W ramach prowadzonej działalności przedsiębiorca może użytkować:

 • pojazd prywatny, który użytkuje również w firmie,
 • pojazd będący środkiem trwałym w firmie,
 • pojazd użytkowany na podstawie umowy leasingu operacyjnego lub finansowego,
 • pojazd użytkowany na podstawie umowy najmu,
 • pojazd użyczony.

Warto również wspomnieć, że co do zasady, nie ma ograniczenia w zakresie ilości posiadanych pojazdów, które użytkowane są w ramach prowadzonej działalności.

Posiadany przez przedsiębiorcę pojazd może być użytkowany:

 • prywatnie i w działalności gospodarczej bądź
 • wyłącznie w celach działalności gospodarczej.

Ile wynosi odliczenie wydatków związanych z pojazdem osobowym?

Odliczenie wydatków związanych z pojazdem osobowym zależne jest od dwóch czynników:

 • sposobu użytkowania pojazdu oraz
 • formy własności pojazdu.

 

Forma własności pojazdu

Użytkowanie prywatnie i w działalności

Użytkowanie wyłącznie w działalności

Koszt w KPiR

VAT

Koszt w KPiR

VAT

prywatny

20%

50%

20%
100%

środek trwały

75%

100%

leasing

najem

użyczenie

 

Wykorzystując pojazd prywatnie i w działalności przedsiębiorca bez dodatkowych formalności ma prawo do odliczenia wydatków w następującej wartości, natomiast w przypadku użytkowania wyłącznie w celach działalności, aby możliwe było wspomniane pełne odliczenie, należy:

 • zgłosić pojazd na formularzu VAT-26 w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesiono pierwszy wydatek związany z pojazdem nie później jednak niż w dniu złożenia JPK za ten miesiąc,
 • prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu (kilometrówka),
 • sporządzić regulamin użytkowania pojazdu w ramach działalności.

Odliczenie wydatków związanych z pojazdem osobowym

Korzystając z systemu wFirma, odliczenie wydatków związanych z pojazdem osobowym następuje automatycznie. Aby jednak było to możliwe należy właściwie dodać pojazd do systemu i zdefiniować jego sposób użytkowania oraz formę własności.

Dodanie pojazdu do systemu

Sposób wprowadzenia pojazdu do systemu uzależniony jest od formy własności pojazdu użytkowanego w firmie.

Postępowanie w zakresie dodania pojazdu do systemu omawia artykuł pomocy: Dodawanie pojazdu do systemu.

Jeśli pojazd będzie użytkowany wyłącznie w celach działalności, wówczas za pośrednictwem systemu możliwe jest:

 • złożenie VAT-26 oraz
 • prowadzenie kilometrówki.

W celu wygenerowania VAT-26 należy przejść do START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT 26.

 

odliczenie wydatków związanych z pojazdem osobowym

 

Natomiast wpisy dotyczące kilometrówki dodaje się poprzez WYDATKI » KILOMETRÓWKA » KILOMETRÓWKA » DODAJ WPIS.

 

odliczenie wydatków związanych z pojazdem osobowym

 

Dodatkowo na koniec każdego okresu miesiąca należy dodać stan licznika pojazdu poprzez WYDATKI » KILOMETRÓWKA » STANY LICZNIKÓW » DODAJ STAN LICZNIKA wybierając w polu ZDARZENIE opcję KONIEC MIESIĄCA.

 

odliczenie wydatków związanych z pojazdem osobowym

Księgowanie zakupu paliwa

Wydatki związane z zakupem paliwa księguje się poprzez WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/FAKTURA (BEZ VAT), gdzie należy wprowadzić dane zgodnie z fakturą, a następnie należy wybrać rodzaj wydatku ZAKUP PALIWA DO POJAZDU wskazując kwotę z faktury oraz pojazd, którego wydatek dotyczy.

 odliczenie wydatków związanych z pojazdem osobowym

 

Wydatek zostanie zaksięgowany w kolumnie 13. KPiR Pozostałe wydatki oraz w rejestrze VAT zakupów (w przypadku podatników VAT) w kwocie możliwego odliczenia zgodnie z wybranym pojazdem.

Księgowanie wydatków eksploatacyjnych

Wydatki związane z eksploatacją pojazdu, m.in. naprawy, serwis, części do pojazdu, myjnia, akcesoria itp. księguje się poprzez WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/FAKTURA (BEZ VAT), gdzie należy wprowadzić dane zgodnie z fakturą, a następnie należy wybrać rodzaj wydatku INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UŻYTKOWANIEM POJAZDU wskazując kwotę z faktury oraz pojazd, którego wydatek dotyczy.

 odliczenie wydatków związanych z pojazdem osobowym

Wydatek zostanie zaksięgowany w kolumnie 13. KPiR Pozostałe wydatki oraz w rejestrze VAT zakupów (w przypadku podatników VAT) w kwocie możliwego odliczenia zgodnie z wybranym pojazdem.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn