Rozwiązanie umowy przez pracownika

Zarówno pracownik jak i pracodawca mogą w każdej chwili rozwiązać łączący ich stosunek pracy. Umowa może być rozwiązana zarówno z okresem wypowiedzenia jak i z dnia na dzień. Czy jednak pracownik również ma prawo odejść z pracy bez okresu wypowiedzenia? Sprawdźmy!

Rodzaj umów i okresy wypowiedzeń

Na wstępie należy wspomnieć, że w obecnym stanie prawnym najbardziej popularne są następujące umowy:

 • umowa na okres próbny;
 • umowa na czas określony;
 • umowa na czas nieokreślony.

Każdą z tych umów można dowolnie rozwiązać jednak w przypadku okresu wypowiedzenia to jest on zależny właśnie od rodzaju umowy. I tak okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

 • 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
 • 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące. 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę, zawartej na czas określony zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy;
 • 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Rozwiązanie umowy z dnia na dzień?

Nie tylko wypowiedzenie umowy jest metodą na jej rozwiązanie. Możliwe jest jeszcze rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron może zakończyć stosunek pracy w chwili podpisania lub z datą późniejszą, czyli nie obowiązuje tu okres wypowiedzenia. Oznacza to w praktyce, że umowę pracownik może rozwiązać nawet tego samego dnia, którego złożył pismo pracodawcy. Ma to oczywiście swoje plusy szczególnie dla pracownika, jeśli np. znalazł już nową pracę, a kolejny pracodawca nie chce na niego czekać. Co ważne pracodawca nie musi zgodzić się na ten typ rozwiązania umowy. Jak sama nazwa wskazuje, aby rozwiązanie było skuteczne, musi dojść do tzw. porozumienia, czyli pracodawca musi wyrazić zgodę na odejście pracownika w zaproponowany przez niego terminie

Czy pracownik może się zwolnić dyscyplinarnie?

Pracownik w skrajnym przypadku może odejść z pracy dosłownie z dnia na dzień, bez okresu wypowiedzenia. Nie jest to możliwe bez konkretnego i bardzo poważnego powodu, jakim może być np.: nieregularne wypłacanie pensji, narażenie pracownika na niebezpieczeństwo lub pogwałcenie jego praw. Pracownik może wówczas odejść bez słowa, ale powinien złożyć u pracodawcy stosowne pismo w tym zakresie. Pracownik ma również prawo odejść z pracy bez okresu wypowiedzenia, jeżeli:

 • zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe;
 • pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Jeżeli rozwiązanie umowy następuje z winy pracodawcy, pracownikowi przysługuje prawo do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia danej umowy.

Rozwiązanie umowy w systemie wFirma!

Jeśli pracownik złoży pracodawcy wypowiedzenie lub inne pismo rozwiązujące umowę, to pracodawca powinien odnotować ten fakt, w systemie kadrowym bowiem obowiązuje go cały proces kadrowo-rozliczeniowy. System wFirma Kadry i Płace wspiera pracodawców tym zakresie. 

Aby w systemie wfirma.pl zakończyć umowę z pracownikiem, należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY, zaznaczyć daną umowę oraz wybrać z górnego Menu DODAJ » ZAKOŃCZENIE.

 

rozwiązanie umowy

 

W zależności od rodzaju umowy oraz podstawy jej rozwiązania należy podać powód ustania stosunku pracy lub wybrania okresu wypowiedzenia umowy. Wybrana podstawa rozwiązania umowy jest automatycznie wykazywana w świadectwie pracy.

 

rozwiązanie umowy

 

Rozwiązanie umowy przez pracownika bywa częstą sytuacją. Warto wiedzieć jakie pracownik ma możliwości oraz posiadać narzędzie, które będzie wspierało cały proces od a do z.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz