Paski płac - czy pracodawca ma obowiązek ich wydawania?

Część pracodawców, co miesiąc przekazuje pracownikom paski płac. Czy zatem jest to obowiązkowe? Czemu jednak, w niektórych firmach nie przekazuje się takich informacji?

Czym jest pasek wynagrodzeń?

Pasek wynagrodzenia to dokument, w którym można zweryfikować, w jaki sposób została naliczona wypłata. Znajdują się tam szczegółowe informacje na tematwysokości wynagrodzenia i jego składników za dany miesiąc, odliczeniach i potrąceniach dokonanych z wynagrodzenia. Nie ma on określonej formy, ale zwykle znajdują się na nim takie informacje jak:

  • wynagrodzenie zasadnicze;
  • premie i dodatki;
  • składki na ubezpieczenia społeczne;
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne;
  • zaliczka na podatek dochodowy;
  • wpłaty na PPK;
  • potrącenia z wynagrodzenia.

Czy pracodawca ma obowiązek wydać pasek wynagrodzeń?

Przepisy prawa pracy nie nakładają na pracodawcę obowiązku wydawania pracownikom miesięcznych pasków wynagrodzeń. Natomiast pracownik zawsze może żądać wydania paska płac, jednak pracodawca nie musi takiego żądania spełnić. W większości przypadków pracodawca może więc nie wydać pasa płacowego.

Jednak obowiązek przekazywania paska wynagrodzeń może zostać wprowadzony przez przepisy wewnętrzne danego zakładu pracy, np. w regulaminie pracy czy regulaminie wynagradzania.

Mimo że nie jest to obowiązek, to pracodawcy często decydują się na wręczanie paska wynagrodzeń. Dzięki temu nie muszą odpowiadać na pytania na ten temat, a pracownicy mogą zweryfikować, jak zostało policzone ich wynagrodzenie do wypłaty.

Ponadto zgodnie z art. 85 § 5 Kodeksu pracy, na żądanie pracownika pracodawca ma obowiązek udostępnienia wglądu do dokumentów, na podstawie których zostało obliczone jego wynagrodzenie. Czyli powinien przekazać pracownikowi: regulaminy, imienną listę wypłacanego wynagrodzenia i innych świadczeń, kartę ewidencji czasu pracy czy listę obecności.

Paski płac w systemie

Korzystając z systemów kadrowych, przedsiębiorcy mogą w łatwy sposób wygenerować paski wynagrodzeń. Jeżeli rozliczenia płacowe są już gotowe system wFirma pozwala na wygenerowanie pasków dla wszystkich pracowników, wystarczy wybrać KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE. W tym celu należy zaznaczyć listę płac i wybrać opcję DRUKUJ » PASKI I RACHUNKI. Dzięki temu zostaną wygenerowane paski płac dla wszystkich osób wykazanych na danej liście płac.

 

paski płac

 

Podsumowując, przekazywanie pasków płac pracownikom nie jest obowiązkowe. Jednak wielu pracodawców decyduje się wręczyć taki dokument pracownikom, ponieważ dzięki temu niwelują ilość pytań o wypłaty kierowane do działu płacowego.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka