Składki ZUS przy ryczałcie ewidencjonowanym

Od stycznia 2022 roku forma opodatkowania będzie wpływać na wysokość opłacanych przez przedsiębiorcę składek. Składki ZUS przy ryczałcie ewidencjonowanym - ustalenie i odliczenie. O tym mówimy w artykule!

Składki na ubezpieczenie społeczne

Każdy przedsiębiorca, bez względu na formę opodatkowania będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym z obowiązkiem zgłoszenia do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego. Każdemu właścicielowi firmy przez pierwsze 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności będzie przysługiwała ulga na start, dzięki czemu do ZUS-u płaci się jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Przy ryczałcie ewidencjonowanym składki społeczne ZUS mogą być regulowane od podstawy:

  • stanowiącej 30% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym (ograniczone czasowo do 24 miesięcy od miesiąca zakończenia ulgi na start lub od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej);
  • „mały ZUS plus”, czyli od postawy ustalonej w oparciu na dochód osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym (ograniczone do 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności);
  • „duży ZUS”, który stanowi 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym.

 Przedsiębiorca opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może odliczyć od przychodów wydatki określone w art. 26 ust. 1 PIT, jeżeli nie zostały one odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Chodzi  m.in. o składki społeczne zapłacone w roku podatkowym na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe przedsiębiorcy  i osób z nim współpracujących. Jeżeli osoba prowadząca firmę uzyskuje przychody opodatkowane różnymi stawkami ryczałtu, wówczas odliczeń składek dokonuje proporcjonalnie od każdego rodzaju

Jednak warto pamiętać, że składki podlegają rozliczeniu wyłącznie w danym roku. Główną rolę tu odgrywa okres, kiedy składki zostaną uregulowane, a nie okresu, którego dotyczą.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Bez względu na posiadanie dodatkowego tytułu do objęcia ubezpieczeniem, każdy przedsiębiorca ma obowiązek zapłaty tych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Do końca 2021 roku wymiar tej składki wynosił 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego. Jednak od stycznia 2022 roku kwota składki ubezpieczeniowej będzie zależna od wybranej formy opodatkowania w danym roku kalendarzowym.

Mówiąc o ryczałcie, podstawą do wyliczenia składki będzie w dalszym ciągu kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, ale teraz ona będzie pomnożona przez stawkę procentową, której wysokość będzie zależna od wysokości przychodu i tak przy przychodzie:

  • do 60 tys. zł – 60% przeciętnego wynagrodzenia,
  • do 300 tys. zł –100% przeciętnego wynagrodzenia,
  • powyżej 300 tys. zł – 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Wyżej wymieniony „przychód”, to przychód przedsiębiorcy od początku roku kalendarzowego pomniejszony o wartość składek społecznych opłaconych w danym okresie. 

Jeżeli zatem do obliczenia wysokości składki zdrowotnej przyjmiemy przeciętne miesięczne wynagrodzenie za III kwartał 2021 roku, czyli 5885,75 zł, to miesięczne składki społeczne będą kształtowały się w następujący sposób:

  • dla pierwszej grupy 317,83 zł,
  • dla drugiej grupy 529,72 zł,
  • dla trzeciej grupy 953,49 zł.

W przypadku przekroczenia wskazanych limitów przychodu, niezbędne jest  zapłacenie wyrównania za poprzednie miesiące według stawki obowiązującej za ostatni miesiąc w roku, w okresie miesiąca od upływu terminu złożenia zeznania rocznego za rok ubiegły, czyli do 31 marca.

Składki ZUS przy ryczałcie ewidencjonowanym w systemie wFirma.pl

W systemie wFrma.pl w trakcie wyliczania zaliczki na podatek dochodowy zaciągane są składki ZUS do odliczenia, we właściwych wysokościach. Należy jednak przygotować w systemie deklaracje ZUS DRA i dokonywać ich rozliczenia. Jak tworzyć i rozliczać ZUS DRA w systemie wFirma można przeczytać tutaj.

Wypróbuj system wFirma przez cały miesiąc za darmo! Poznaj szczegóły na https://wfirma.pl/.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz