Koszty paliwa pojazdu użytkowanego w firmie

Prowadzenie działalności bez samochodu byłoby dla wielu przedsiębiorców znacznym utrudnieniem. To dlatego temat rozliczenia kosztów użytkowania samochodu, a zwłaszcza kosztów paliwa jest kwestią, która szczególnie interesuje przedsiębiorców. Przyjrzyjmy się, jak należy rozliczyć koszty paliwa w firmie!

Co musisz wiedzieć?

Warto zaznaczyć, że to od sposobu użytkowania pojazdu w firmie zależeć będzie sposób rozliczenia kosztów związanych z jego utrzymaniem. Samochód może zostać użytkowany w firmie po uprzednim wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych lub po zawarciu umowy najmu czy leasingu, przedsiębiorca może zdecydować również o wykorzystywaniu prywatnego samochodu na potrzeby firmy. W zależności od tego, na jaki sposób się zdecydujemy, rozliczenie kosztów będzie wyglądało inaczej.

Prawo do odliczenia VAT a wydatki związane z rozliczeniem samochodu 

Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od kosztów związanych z jego użytkowaniem mają przedsiębiorcy, którzy zaliczani są do grona czynnych podatników VAT. Podstawowym warunkiem w tej sytuacji jest, by samochód był użytkowany wyłącznie na potrzeby prowadzenia działalności.

W celu zgłoszenia użytkowania auta w przedsiębiorstwie i odliczenia 100% podatku VAT należy złożyć druk VAT-26 w urzędzie skarbowym, a następnie prowadzić kilometrówkę oraz wprowadzić w przedsiębiorstwie regulamin użytkowania pojazdu w firmie.

Gdy przedsiębiorca podejmie decyzję o użytku auta w sposób mieszany przysługuje mu odliczenie 50% podatku VAT, bez konieczności prowadzenia kilometrówki oraz wdrażania regulaminu.

Rozliczenie kosztów paliwa sposób użytkowania pojazdu

Samochód jako środek trwały  

Samochód osobowy zakwalifikowany jako środek trwały firmy musi zostać wprowadzony do kartoteki środków trwałych i amortyzowany w czasie. Wówczas jego rozliczenie, jeśli używany jest prywatnie, jak i firmowo podlega ujęciu w 75% jego wartości. Koszty należy zaksięgować do kolumny 13 w KPiR.

Koszty mogą również zostać rozliczone w 100% pod warunkiem, że auto będzie podlegało tylko użytkowi służbowemu, a podatnik będzie prowadził szczegółową ewidencję pojazdu.

Auto nabyte na podstawie umowy leasingu

Rozliczenie kosztów pojazdu funkcjonującego w firmie na podstawie umowy leasingu, który jest użytkowany do celów prywatnych oraz służbowych następuje w kosztach uzyskania przychodów w 75% ich wartości. Odliczenie 100% kosztów paliwa jest w tym przypadku możliwe jeśli pojazdu używa się wyłącznie na potrzeby prowadzenia firmy.

Pojazd prywatny w działalności gospodarczej

Koszty paliwa prywatnego samochodu przedsiębiorcy w działalności gospodarczej mogą zostać rozliczone w wysokości 20% poniesionych kosztów. Podatnicy w tym przypadku nie muszą ewidencjonować przebiegu pojazdu,a ilość przejechanych kilometrów nie ma znaczenia w rozliczeniu.

Koszty paliwa w systemie wFirma

W systemie wFirma w łatwy sposób rozliczysz koszty poniesione na zakup paliwa, bez względu na to w jaki sposób użytkujesz pojazd w firmie. O tym, jak wprowadzić pojazd do systemu dowiesz się z artykułu.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska