Kiedy można podpisać porozumienie stron?

Każdą umowę można rozwiązać, ale w przypadku umowy o pracę należy postępować zgodnie z przepisami kodeksu pracy. Rozstanie z pracodawcą, może przebiegać na różnych warunkach i zasadach. Jedną z opcji jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Kiedy można zastosować porozumienie stron?

Porozumienie stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, regulowane jest przez art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron polega na zgodnym, akceptowanym przez obie strony, rozwiązaniu stosunku pracy w ustalonym terminie

Jest kilka sposobów rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron:

  • pracodawca i pracownik podpisali wspólny dokument,
  • pracownik składa propozycję rozwiązania umowy o pracę, a pracodawca ją przyjmuje,
  • pracodawca składa ofertę rozwiązania umowy o pracę, a pracownik ją przyjmuje.

Zawarcie porozumienia stron jest zależne od woli obu stron stosunku pracy, czyli jedynym warunkiem jest wyrażenie pracownika i pracodawcy zgody na takie rozwiązanie.

Dlaczego strony proponują rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?

Jak wynika z dostępnych informacji, zazwyczaj do rozwiązania umowy na podstawie porozumienia stron dochodzi z inicjatywy pracownika. Dzieje się tak najczęściej, gdy pracownicy mają już nową ofertę pracy i nie chcą czekać do zakończenia okresu wypowiedzenia, który dla osób zatrudnionych u danego pracodawcy powyżej 3 lat wynosi aż 3 miesiące. Strony dogadują się wówczas, że rozstaną się w innym terminie, który jest możliwy do zaakceptowania i dla pracownika, i dla pracodawcy.

Pracodawcy także często proponują taki sposób rozwiązania umowy o pracę, aby rozwiązać umowę o pracę jak najszybciej, czyli bez zachowania okresu wypowiedzenia. Może też zdarzyć się sytuacja, że pracodawca wcześniej wręczył pracownikowi tzw. dyscyplinarkę (rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych), a następnie doszło między nimi do porozumienia i podpisali rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron.

Porozumienie stron w systemie wFirma.pl

Porozumienie stron można wygenerować systemie wFirma.pl. Aby w systemie zakończyć umowę z pracownikiem, należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY, zaznaczyć daną umowę oraz wybrać z górnego Menu DODAJ » ZAKOŃCZENIE. W oknie dodawania zakończenia umowy o pracę należy wybrać podstawę rozwiązania umowy.

 

 

 

Wybrana podstawa rozwiązania umowy jest automatycznie wykazywana w świadectwie pracy.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn