Umowa pożyczki dla wspólnika dla spółki z o.o.

W przypadku braku odpowiedniej kwoty finansów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością istnieje możliwość uzyskania pieniędzy w postaci kredytu, pożyczki lub zawrzeć umowę pożyczki ze wspólnikiem lub członkiem zarządu. Umowa pożyczki wspólnika dla spółki z o.o. - o tym piszemy  w artykule!

Umowa pożyczki - jak zawrzeć?

W przypadku zaistnienia sytuacji pozyskania dodatkowych środków przez spółkę, nie ma żadnych przeciwwskazań, aby ktoś z wspólników bądź członków zarządu udzielił spółce pożyczki.

Niezależnie od kwoty pożyczki, sugerowana jest pisemna forma jej zawarcia. Rezygnacja z takiego sposobu zawarcia umowy nie unieważnia czynności prawnej transakcji, jednak w razie konfliktu, dowód z zeznań świadków na fakt zawarcia umowy pożyczki nie jest możliwy.

Zawarcie umowy pożyczki pomiędzy spółką z o.o. a członkiem jej zarządu, według art. 230 KSH, wymaga niezbędnej uchwały wspólników. W przypadku braku zgody zgromadzenia wspólników umowa uznana będzie za nieważną.

Stawka podatku podatku od czynności cywilnoprawnych dla pożyczki w spółce z o.o. wynosi 0,5% kwoty lub wartości tej pożyczki.

Podatek dochodowy od osób prawnych przy udzieleniu spółce z o.o. pożyczki

Udzielona pożyczka dla spółki z o.o. nie jest jej przychodem i nie jest kosztem uzyskania przychodu dla osoby udzielającej pożyczki.

Podstawą do opodatkowania należy potraktować jedynie usługi pośrednictwa finansowego, czyli kwotę należnych odsetek. Podatek od odsetek powstaje, gdy odsetki zostaną opłacone albo w momencie, gdy stają się wymagalne. Jeśli pożyczka spłacana jest w ratach wraz z odsetkami, to obowiązek podatkowy powstaje w momencie uzyskania odsetek.

W przypadku udzielenia przez wspólnika lub członka zarządu spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nieoprocentowanej pożyczki, po jej stronie powstaje przychód z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia w postaci odsetek. Ich opłata jest niezbędna w przypadku zawarcia umowy pożyczki z innym niezależnym pośrednikiem finansowym.

Opodatkowanie pożyczki udzielonej spółce z o.o.  podatkiem VAT

Jedynym przypadkiem, kiedy pożyczka udzielona spółce z o.o.przez wspólnika lub członka zarządu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jest sytuacja, gdy osoba fizyczna udzielająca pożyczki nie jest podatnikiem VAT.

W innych okolicznościach, jeżeli obie strony (spółka i przedstawiciel spółki) są czynnymi lub zwolnionymi podatnikami podatku od towarów i usług, pożyczka będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT i wykazaniu czynności w deklaracji VAT. 

Podsumowanie

Podczas zawarcia umowy pożyczki pomiędzy spółką z o.o. a wspólnikiem lub członkiem zarządu należy pamiętać o niezbędności spełnienia określonych warunków podatkowych. Jednak w każdym razie ta czynność dla spółki z o.o. jest opłacalną formą pozyskania środków finansowych. 

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn