Noworoczna aktualizacja systemu wFirma

Informujemy, że dnia 1 stycznia od godz. 3:00 do godz. 10:00 nastąpi aktualizacja systemu:

Aktualizacja związana jest z wdrożeniem nowych funkcji systemowych:

Księgowość

Nowość!!! System finansowo księgowy - pełna księgowość 

Dla spółek, OPP, NGO i osób fizycznych. Zawiera między innymi:

 • wzorcowy i indywidualny plan kont (możliwość importu z pliku)
 • wzorcowe, automatyczne schematy księgowe i możliwość definiowania własnych
 • bilans otwarcia, śródroczny oraz zamknięcia w ustawowych wariantach,
 • rachunek zysków i strat w ustawowych wariantach,
 • automatyzacja zapisów:
  • polecenia księgowania,
  • zamknięcie roku,
  • RMK,
  • różnice kursowe transakcyjne,
  • odpisy amortyzacyjne,
  • dekretacja deklaracji,
 • rozliczanie CITu estońskiego,
 • import wyciągów bankowych i rozliczanie płatności z gotówkowych z kasy (raporty kasowe),
 • księgowanie dywidend oraz wynagrodzeń członków zarządu,
 • rozrachunki,
 • rejestr księgowań,
 • zestawienie obrotów i sald,
 • zapisy na koncie,
 • e-sprawozdania z JPK_SF,

Sprawdź, jak zacząć prowadzenie pełnej księgowości tutaj!

Kadry, płace i ubezpieczenia

Funkcje dedykowane dla biur rachunkowych

Pełna księgowość:

 • rozliczanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych:
  • możliwość wystawiania paragonów fiskalnych bez dublowania rozliczeń płatności, z możliwością dwóch wariantów: z wyłączonym księgowaniem (dekretowaniem) lub włączonym automatycznym księgowaniem paragonów, 
  • dodanie nowej metody płatności “nie podlega rozliczeniu” przy księgowaniu innych przychodów - funkcja dedykowana dla księgujących raport okresowy i korzystających z wystawiania paragonów bezpośrednio w systemie,
  • nowe wzorcowe schematy dla księgowania raportów okresowych z kasy fiskalnej,
  • faktura do paragonu na podstawie paragonu,
 • integracje z Allegro i IdoSell,
 • przenoszenie rozrachunków - dedykowana funkcja umożliwiająca przeniesienie rozrachunków z innego systemu,
 • rozbudowa zbiorczego generowania wydruków o dokumenty z pełnej księgowości,
 • dodanie możliwości wyboru serii numeracji zapisów transakcji z wyciągu bankowego bezpośrednio przy rachunku bankowym,
 • rozbudowa logów aktywności użytkowników o akcje dokonywane w planie kont,
 • usprawnienia w działaniu systemu:
  • wprowadzenie komunikatów informacyjnych podczas księgowania o braku założonego roku obrotowego lub braku schematów księgowych,
  • wprowadzenie blokady usuwania konta z planu kont jeżeli były już na nim zapisy księgowe,
  • wprowadzenie znaczników niezgodności wzorcowych schematów i planu kont - wstęp do zautomatyzowania aktualizacji schematów i planów kont.

 

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska