Wydatki sfinansowane dotacją - rozliczenie

Otrzymałem dotację z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności - w sumie 20 tys. zł. W ramach tej kwoty zakupiłem sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz meble i wyposażenie do biura. Mam jednak problem z poprawnym ujęciem poszczególnych wydatków w kosztach.

Wiktor, Białogard

 

Co do zasady wydatki sfinansowane dotacją nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu. Jednak składniki majątku o wartości powyżej 3,5 tys. zł. ma Pan obowiązek wprowadzić do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a następnie poddać amortyzacji. Natomiast odpisów amortyzacyjnych nie należy księgować do księgi podatkowej.

Możliwość zaliczenia pozostałych wydatków (innych niż zakup środków trwałych) sfinansowanych z dotacji do kosztów uzyskania przychodu zależy od rodzaju otrzymanego wsparcia. Prawo do tego umożliwia jedynie dotacja otrzymana z Funduszu Pracy, w pozostałych przypadkach wydatki takie nie będą stanowiły kosztu podatkowego.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz