Przebudowa wyglądu systemu - pierwszy krok pod urządzenia mobilne

Najnowsza aktualizacja systemu (wersja 18.2), która odbyła się z 5 na 6 maja 2018 roku, uwzględnia wprowadzenie szeregu nowych funkcji oraz przebudowę już istniejących, które w konsekwencji wpływają na optymalizację użytkowania serwisu wFirma.pl. W związku z tym, znaczną metamorfozę przeszły także pojedyncze widoki w systemie, których zmiany podyktowane są dostosowaniem w przyszłości systemu pod urządzenia mobilne. Poniżej przedstawiamy główne zmiany, które zostały wdrożone w ramach modernizacji w tym zakresie.

Wybór widoku tabel - wygodny lub kompaktowy

W myśl nowoczesnych trendów hołdujących zasadzie personalizacji, zaprojektowaliśmy dodatkowe rozwiązanie, w którym użytkownik sam decyduje, który widok tabel jest dla niego najlepszy. W zależności od wybrania określonej opcji, widok może być WYGODNY lub KOMPAKTOWY.

Decydując się na pierwszy z nich - WYGODNY - użytkownik otrzymuje widok zawierający większe odstępy między wierszami, co wpływa na lepszą czytelność prezentowanych wyników. Z kolei opcja KOMPAKTOWY dedykowana jest osobom preferującym chęć posiadania zwartego widoku agregującego w jednym miejscu więcej wyników w tabelach.

wFirma.pl - nowy wygląd

W zależności od potrzeb, widoki te można wybrać w ustawieniach globalnie lub pojedynczo dla poszczególnych zakładek.

Nowy widok w zakładce USTAWIENIA

Gruntownej przebudowie uległa również tablica ustawień użytkownika. Funkcje edycji profilu i parametrów firmy, które wcześniej znajdowały się po lewej stronie (lewy sidebar), zostały przeniesione w formie kafli na jeden ogólny widok. Wszystkie niezbędne ustawienia pozwalające zarządzać profilem są posegregowane w oddzielne sekcje i umieszczone w ramach 3 głównych kategorii:

 1. Mój pakiet

 2. Moja firma

 3. Mój użytkownik

Pozostałe funkcje, ułatwiające kontrolowanie głównych parametrów związanych z firmą, znajdują się w mniejszych boksach:

 1. Dane podstawowe

 2. Podatki

 3. Bezpieczeństwo

 4. Integracje

 5. Faktury

 6. Inne

Poniżej znajdują się screeny prezentujące widok zakładki USTAWIENIA przed dokonaną przebudową oraz w nowej, aktualnej i bardziej ergonomicznej wersji.

wFirma.pl - ustawienia użytkownika

Skrócenie nazw kontrahentów

Zmianie uległ również mechanizm wyświetlania nazw kontrahentów na liście faktur w zakładce PRZYCHODY. Nowa wersja systemu wFirma.pl zakłada wyświetlanie się nazwy kontrahenta zawierającej maksymalnie 25 znaków. Zastosowanie limitu powoduje, że w jednym widoku korzystający ma wgląd do większej liczby pozycji w tabeli. 

wFirma.pl - lista kontrahentów

wFirma.pl - nowy widok wierszy w tabelach

Połączenie grup akcji w dropdown

W ramach przebudowy widoków pod kątem poprawy ergonomii pracy, scaleniu uległy grupy akcji znajdujące się we wszystkich zakładkach. Takie rozwiązanie ma na celu ułatwienie poruszania się pomiędzy głównymi funkcjami oraz umożliwia wgląd do większej ilości wierszy w tabelach.

Dokonaliśmy połączenia grup akcji, w których znalazły się najważniejsze działania:

 1. Wystaw

 2. Modyfikuj

 3. Rozlicz

 4. Wyślij

 5. Drukuj/Generuj 

wfirma.pl

Grupowanie akcji nad tabelami

W ramach dopracowywania wygodnych widoków systemu połączyliśmy również akcje znajdujące się nad tabelami. Dropdown ustawień (rozwijana zakładka z symbolem kół zębatych) zawiera opcje:

 • Ustawienia kolumn (wcześniejsza nazwa “Ustawienia tabeli”)

 • Tryb pełnoekranowy

 • Drukowanie tabeli

 • Eksport do excela

 • Wybór widoku tabeli - wygodny lub kompaktowy

wfirma.pl  

Scalenie dwóch zakładek - Proforma oraz Oferty

W celu grupowania i porządkowania funkcji, połączyliśmy dwie sekcje - Pro formy i Oferty - w jedną zakładkę. Dzięki temu użytkownik ma dostęp do każdej z nich w jednym miejscu.

wfirma.pl

Zmiana lokalizacji modułu ANALIZY

Aktualizacja uwzględnia również zmianę dotyczącą modułu ANALIZY.

Z dotychczasowego górnego menu funkcja zostanie przeniesiona do poszczególnych zakładek: BIURO (analizy ogólne) oraz MAGAZYN (analizy magazynowe).

 wfirma.pl

To główne zmiany, jakie zaszły w ramach przebudowy interfejsu systemu wFirma.pl i dostosowywania jego widoków pod kątem jak najlepszej optymalizacji i wygody pracy.  Na tym nie kończymy. Dalsze prace będziemy kontynuować w ramach kolejnych aktualizacji systemu.

Zdanie naszych klientów jest dla nas ważne, dlatego liczymy na Państwa propozycje zmian w wyglądzie systemu. Wszystkie sugestie prosimy zgłaszać na forum.wfirma.pl, w którym stworzyliśmy dedykowaną zakładkę Nowy wygląd gromadzącą wszystkie pomysły.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz