Ubezpieczenia ZUS - wyślij deklarację bezpośrednio z systemu wFirma

Co do zasady każda osoba rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, jest zobowiązana do opłacania składek ZUS. W związku z tym, wraz z rozpoczęciem wykonywania działalności, początkujący przedsiębiorca podlega pod ubezpieczenia ZUS. Jakie składki powinien opłacać i z jakim kodem powinien się zgłosić?

Ubezpieczenia ZUS — jakie składki opłaca przedsiębiorca?

Przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne. Dobrowolny charakter ma w ich przypadku tylko składka na ubezpieczenie chorobowe.

Ubezpieczenie 

Stawka

Emerytalne

19,52%

Rentowe

8%

Chorobowe (dobrowolne)

2,45%

Wypadkowe

1,67%

Fundusz Pracy

2,45%

Zdrowotne

4,9% lub 9%

(w zależności od formy opodatkowania)

Ulgi na rozpoczęcie działalności

Przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność gospodarczą ma prawo do skorzystania z ulgi na start, a po jej zakończeniu do opłacania preferencyjnych składek ZUS przez 2 lata. Po tym czasie rozpoczyna się tzw. duży ZUS lub przedsiębiorcy mogą skorzystać z małego ZUS-u plus, po spełnieniu odpowiednich kryteriów. 

Przedsiębiorca może skorzystać z takich ulg jak:

  • ulga na start,
  • składki preferencyjne,
  • mały ZUS plus.
 

Ulga na start sprawia, że przedsiębiorca nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, czyli opłaca tylko składkę zdrowotną.

Składki preferencyjne polegają na opłacaniu znacznie niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Najniższa możliwa podstawa wymiaru wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia (w roku 2022 - 3010 zł), czyli 903,00 zł.

Mały ZUS plus polega na opłacaniu składek społecznych, wyliczonych na podstawie osiągniętego dochodu w poprzednim roku kalendarzowym.   

Po zakończeniu każdej z tych ulg przedsiębiorcy muszą się zarejestrować, składając odpowiednie deklaracje zgłoszeniowe. W systemie wFirma.pl można wygenerować deklaracje potrzebne do zarejestrowania, które następnie należy wysłać do ZUS.

Deklaracje zgłoszeniowe

System wFirma daje możliwość generowania i wysyłania deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS bezpośrednio z programu. System pozwala wygenerować deklaracje zgłoszeniowe do ZUS zarówno dla przedsiębiorcy, osoby współpracującej, pracownika oraz osoby zatrudnionej w ramach umów cywilnoprawnych. W systemie utworzysz i wyślesz deklaracje zgłoszeniowe:

  • ZUS ZZA,
  • ZUS ZUA,
  • ZUS ZWUA.

Dzięki czemu w łatwy sposób dokona się przerejestrowań związanych z zakończeniem okresu ulgi.

Stałe rozliczenia - deklaracja DRA

Przedsiębiorca w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej jest obowiązany przekazywać odpowiednie deklaracje rozliczeniowe do ZUS. Co miesiąc składa deklaracje główną ZUS DRA oraz jeśli zatrudnia pracowników, raporty imienne (ZUS RCA/ RSA). Deklaracje rozliczeniowe można w łatwy sposób przygotować w systemie wFirma, dzięki odpowiednim ustawieniom zostanie na nich wyliczona poprawna wysokość składki z uwzględnieniem odpowiedniej ulgi.

Wysyłka bez podpisu elektronicznego

W systemie wFirma możliwa jest wysyłka deklaracji ZUS bez posiadania podpisu kwalifikowanego. Jeżeli firma nie posiada podpisu elektronicznego, e-deklaracje mogą być wysyłane przy użyciu podpisów elektronicznych należących do wFirma. W pierwszej kolejności należy wygenerować deklarację rozliczeniową w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ, a następnie zaznaczyć wygenerowaną deklarację i wybrać opcję WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO ZUS.

 

 

Po poprawnej wysyłce deklaracji w systemie można pobrać jego Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które świadczy o tym że deklaracje zostały przyjęte przez ZUS.

Wypróbuj system wFirma przez 30 dni za darmo! Dowiedz się więcej: https://wfirma.pl/komunikacja-z-zus.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn