Zmiana formy opodatkowania 2022 w trakcie roku

Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku jest jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych przez Nowy Ład 2.0. Obejmie ona podatników, którzy na 2022 rok wybrali formę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych bądź podatek liniowy. 

Przejście z ryczałtu na zasady ogólne

Podatnicy, którzy wybrali jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych na 2022 rok, będą mogli zmienić formę opodatkowania w ciągu roku na zasady ogólne. Zgłoszenie takie, należy wysłać do 22 sierpnia 2022 do Naczelnika Urzędu Skarbowego, o chęci zmiany formy opodatkowania. Zmiana formy opodatkowania będzie dotyczyła przychodów uzyskanych w lipcu 2022, zatem pierwsza zaliczka na podatek na nowych zasadach będzie liczona za lipiec, bądź III kwartał w przypadku rozliczania się kwartalnie.

Zmiana formy opodatkowania będzie obowiązywała na kolejne lata, chyba że podatnik dokona zmiany w nowym roku. 

Gdy podatnik zdecyduje się na zmianę, będzie zobowiązany do złożenia dwóch zeznań rocznych:

  • PIT-28, w celu rozliczenia przychodów wyliczanych na podstawie ryczałtu za miesiące styczeń - czerwiec;
  • PIT - 36, aby rozliczyć drugą połowę 2022 za lipiec - grudzień, opodatkowaną na zasadach ogólnych.

Przy zmianie formy opodatkowania warto mieć na uwadze, że poniesione koszty do 1 lipca, nie mogą być wykazane w wyliczaniu zaliczki na zasadach ogólnych.

Podatnicy, którzy wybrali formę opodatkowania ryczałtem, będą mogli również zmienić formę opodatkowania na koniec roku podatkowego w zeznaniu rocznym, składając PIT-36. Zmianę formy opodatkowania nie będzie trzeba składać poprzez CEIDG-1, służyć do tego będzie specjalne oznaczenie na druku PIT-36. Jako, że zmiana ta będzie dotyczyła całego roku podatkowego, to podatnik będzie miał możliwość ująć wszystkie poniesione koszty w 2022 w zeznaniu rocznym. Zatem podatnik decydujący się na zmianę formy opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne po zakończeniu roku podatkowego, składając zeznanie roczne za 2022 rok musi pamiętać o:

  • złożeniu prawidłowego PIT-36, adekwatnego do rozliczania się na zasadach ogólnych. W przypadku złożenia PIT-28, nawet przez pomyłkę, to nie będzie już możliwości rozliczania się na zasadach ogólnych,
  • dokonać sporządzenia remanentu na dzień 1 stycznia i 31 grudnia,
  • uzupełnieniu zapisu w KPIR za cały 2022 rok.

W przypadku wybrania zmiany formy opodatkowania na koniec roku, podatnik będzie miał możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem, czy dokonać rozliczenia jako samotny rodzic. 

Przejście z podatku liniowego na zasady ogólne

Podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym będą mogli dokonać zmiany formy opodatkowania jedynie na koniec roku składając PIT-36 za 2022 rok. W tym przypadku również nie należy składać aktualizacji wniosku CEIDG, zmiana formy opodatkowania będzie oznaczona w deklaracji rocznej PIT-36. W przypadku, gdy podatnik złoży PIT-36L to nie będzie miał już prawa do zmiany formy opodatkowania za 2022 rok.

Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku - jak zgłosić zmianę?

Przy zmianie formy opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne w trakcie roku podatnicy będą musieli złożyć oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych osiągniętych w drugiej połowie 2022 roku do naczelnika urzędu skarbowego. W nowelizacji nie zawarto wzoru oświadczenia. 

Podatnicy wybierając zmianę formy opodatkowania na koniec roku mają ułatwione zadanie, gdyż nie składają dodatkowego oświadczenia. Zmiana formy opodatkowania z ryczałtu oraz podatku liniowego na zasady ogólne po zakończeniu roku podatkowego, odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego zeznania rocznego. Na druku PIT-36 powstanie dodatkowe oznaczenie, które będzie należało oznaczyć jeżeli podatnik zmienił formę opodatkowania. 

Zmiana formy opodatkowania 2022 w systemie wFirma.pl

Szczegółowe informacje o zmianie formy opodatkowania oraz niezbędnych ustawieniach w systemie wFirma można znaleźć w artykule pomocy - Zmiana formy opodatkowania w wfirma.pl.

Co istotne  zmiany ustawień należy dokonać po wyliczeniu zaliczki za czerwiec lub odpowiednio za II kwartał, a przed wystawieniem pierwszej faktury w lipcu lub zaksięgowaniem pierwszego wydatku do lipca. 

Wskazane zatem byłoby dokonanie zmiany ustawień z dniem 1 lipca 2022 roku. Tak, aby księgowane dokumenty z datą “księgowania do KPIR” po 1 lipca 2022 roku trafiły do KPIR. Analogicznie w przypadku faktur sprzedaży, aby te trafiały do KPIR.

Co należy zrobić w przypadku opóźnienia zmiany ustawień formy opodatkowania w systemie wyjaśnia ten artykuł  - Przejście z ryczałtu na zasady ogólne w trakcie roku - Polski Ład 2.0.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn