Aktualizacja systemu - styczeń 2024

Informujemy, że dnia 7 stycznia od godz. 5:00 do godz. 10:00 nastąpi aktualizacja systemu:

Aktualizacja związana jest z wdrożeniem nowych funkcji systemowych:

KSeF

Faktura VAT marża - wdrożenie wersji roboczej wraz z opcją jej wysyłki do akceptacji nabywcy

NOWOŚĆ! Pobierz darmową instrukcję dotyczącą autoryzacji w KSeF i nadania dostępu.

Księgowość online

Wdrażamy pomysły naszych użytkowników:

System finansowo księgowy - pełna księgowość 

 • możliwość połączenia płatności z dokumentem PK
 • możliwość podłączenia wpisów o schemacie "Transakcja z płatnikiem" bezpośrednio do dokumentów przychodowych i wydatków
 • wyświetlenie okna szczegółów po kliknięciu w status rozrachunków
 • dodanie filtra DOKUMENT w tabeli rozrachunków
 • dodanie podsumowania tabeli rozrachunków oraz podsumowania do wydruku tabeli rozrachunków

Kadry, płace i ubezpieczenia

Wdrażamy pomysły naszych użytkowników: 

Funkcje dedykowane dla biur rachunkowych

 • Rozwój funkcji panelu Listy firm:
 • filtrowanie deklaracji w zakładce PODATKI po stanie wykonania (niewygenerowane - wygenerowane, niewysłane - wysłane, klient niepoinformowany o wynikach - klient poinformowany)
 • nowa kolumna PIT/CIT roczny w zakładce Podatki 
 • dodanie w zakładce FIRMY filtru Osoby odpowiedzialne oraz dodatkowych kolumn do wyboru Opiekun, Księgowy i Kadrowy
 • rozbudowa filtra Osoby odpowiedzialne o oznaczenie opiekuna głównego

Wdrażamy pomysły naszych użytkowników: 

 • System obiegu dokumentów:
 • filtr dla dokumentów niewysłanych do akceptacji 
 • wybór pojazdu z listy podczas akceptacji wydatku przez Przedsiębiorcę
Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka