Aktualizacja systemu - listopad 2023

Informujemy, że dnia 5 listopada od godz. 5:00 do godz. 10:00 nastąpi aktualizacja systemu:

Aktualizacja związana jest z wdrożeniem nowych funkcji systemowych:

KSeF 

 • Automatyzacja pobierania faktur (przychody, wydatki)

 • Ulepszenie współpracy pomiędzy biurem rachunkowym a klientami

 • Ulepszenie widoku zatwierdzania wydatku przez klienta

Księgowość online

 • Możliwość wyboru waluty obcej przy wystawianiu dowodu wewnętrznego i jego automatyczne przeliczenie na PLN

Wdrażamy pomysły naszych użytkowników:

Fakturowanie

System finansowo księgowy - pełna księgowość 

 • Optymalizacja działania modułu BANK - umożliwienie pracy na większym obciążeniu ilości parowanych pozycji

 • Wersjonowanie wzorcowego planu kont następujące przy każdej zmianie w planie kont dokonywanych w ramach aktualizacji

 • Rozbudowa schematu dekretacji listy płac o składniki z zaawansowanymi oznaczeniami

Wdrażamy pomysły naszych użytkowników:

Kadry, płace i ubezpieczenia

Wdrażamy pomysły naszych użytkowników:

 • Rozliczanie umowy o pracę z przekazaniem kosztów autorskich (50% KUP)

 • Możliwości modyfikowania danych tylko jednego pracownika na liście płac 

Funkcje dedykowane dla biur rachunkowych

 • Wysyłka wiadomości do klientów z poziomu Listy firm

 • Sprawdzanie podatkowe - wyświetlanie załączników i wizualizacji dokumentów:

  • przychodów i kosztów

  • dowodów wewnętrznych

  • remanentu

  • miesięcznej amortyzacji

  • list płac oraz rachunków

Wdrażamy pomysły naszych użytkowników:

 • Dodanie filtrów “Status wysyłki oraz “Aktualne” przy liście deklaracji klientów, dostępnej na koncie głównym biura

 • Dodanie pola “Termin płatności” podczas wystawiania faktury za usługi cykliczne

 • Rozbudowa Listy firm

  • etykiety widoczne dla wszystkich pracowników biura rachunkowego

  • opcja filtrowania po etykietach

  • dodanie filtru “Osoby odpowiedzialne” w zakładce Podatki i Rozliczenia

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz