Aktualizacja systemu - wrzesień 2023

Informujemy, że dnia 3 września od godz. 5:00 do godz. 10:00 nastąpi aktualizacja systemu:

Aktualizacja związana jest z wdrożeniem nowych funkcji systemowych:

Księgowość online

 • KSeF - informujemy, że 1 września wprowadziliśmy nową strukturę logiczną FA(2) dla faktur sprzedaży niezbędną do przyjęcia faktury

 • Faktury korygujące sprzedaż - umożliwienie zdefiniowania daty księgowania do KPiR bądź Ewidencji Przychodów

 • Archiwum plików - zbiorcze pobieranie załączników dotyczących wydatków z ewidencji księgowej oraz rejestru VAT zakupów

Wdrażamy pomysły naszych użytkowników: 

System finansowo księgowy - pełna księgowość 

 • Rozbudowa funkcjonalności ZOiS:

  • zapisanie wygenerowanego widoku ZOiS i jego automatyczna aktualizacja

  • wybór zakresu kont, na podstawie którego wygeneruje się ZOiS

  • możliwość przejścia do zapisów na koncie po kliknięciu na numer konta księgowego

Kadry, płace i ubezpieczenia

Wdrażamy pomysły naszych użytkowników: 

Funkcje dedykowane dla biur rachunkowych

 • Funkcja ograniczenia uprawnień dla użytkownika “Przedsiębiorca” do zakładki Wydatki

 • Lista firm - pakiet zmian:

  • możliwość masowego dodania usług dodatkowo płatnych z zakładki Rozliczenia

  • opcja masowej zmiany statusów księgowych oraz dodanie filtra Status księgowy w zakładkach Księgowość i Podatki

  • tryby kolorystyczne do wyboru: zwykły, nocny, granatowy, kontrast

  • ujednolicenie danych kontaktowych: adresu e-mail i telefonu klienta biura w zakładce Firmy

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn