Aktualizacja systemu wFirma dla biur rachunkowych - 5.06.2022 r.

Informujemy, że dnia 5 czerwca od godz. 6:00 do godz. 10:00 nastąpi aktualizacja systemu:

Aktualizacja związana jest z wdrożeniem nowych funkcji systemowych.

Funkcje dedykowane dla biur rachunkowych:

Pełna księgowość:

  • rozbudowa zestawienia obrotów i sald:
    • podsumowanie zestawienia obrotów i sald widoczne w księdze handlowej,
    • wydruk zestawienia obrotów i sald z separatorami,
    • możliwość eksportu zestawienia obrotów i sald do Excela, 
  • faktury automatyczne - czyli jak zdefiniować automatyczne wystawianie faktur sprzedaży,
  • przenoszenie opisów dokumentów do rejestru księgowań m.in. z PK - polecenia księgowania oraz WB - wyciągu bankowego,
  • ulepszenie wyszukiwarki kont księgowych podczas ręcznego uzupełniania dekretacji. 

Reklama biur rachunkowych:

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn