Zasiłek chorobowy za czas kwarantanny domowej

Stan epidemii wynikający z rozprzestrzeniania się COVID-19 trwa już od marca 2020 roku. W celu zapobiegania szerzenia się choroby, osoby chore lub mające kontakt z osobą zarażoną poddawane są kwarantannie. Pod pewnymi warunkami, ze względu na odizolowanie mogą ubiegać się o zasiłek chorobowy za czas kwarantanny domowej lub o wynagrodzenie chorobowe.

Kto podlega obowiązkowej kwarantannie?

Kwarantanna domowa to sposób na ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Stanowi ona środek zapobiegawczy. Oznacza to, że osoba, która nie objawia oznak chorobowych lecz istnieje podejrzenie, że może być nosicielem wirusa, zostaje zobowiązana do pozostania w domu. Co do zasady kwarantanna trwa 10 dni. Jednak w niektórych przypadkach okres ten jest dłuższy.

Obowiązkowa kwarantanna

Kto podlega obowiązkowej kwarantannie?

Kto nie podlega obowiązkowej kwarantannie?

  • osoby, które zostały skierowane na test w kierunku wirusa SARS-CoV-2 - trwa od dnia kiedy otrzymało się skierowanie na test do chwili uzyskania ujemnego wyniku testu;

  • osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną - przez 10 dni, licząc od dnia następującego po kontakcie;

  • osoby zamieszkujące z osobą zakażoną (izolowaną)- od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną (poddaną izolacji) do upływu 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej;

  • wybrane kategorie cudzoziemców, którzy przekraczają tę granicę RP, która stanowi zewnętrzną granicę UE - przez 10 dni, licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy.

  • osoby mieszkające lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z osobą na kwarantannie,

  • osoby mieszkające lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z osobą skierowaną na test – w okresie oczekiwania na wynik testu przez tę osobę; 

  • osoby, które zakończyły hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych z powodu stwierdzenia zakażenia koronawirusem,

  • osoby uczestniczące w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, pod warunkiem codziennego wykonywania testu antygenowego, przed rozpoczęciem udziału w udzielaniu tych świadczeń, przez co najmniej 7 dni po dniu styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych,

  • osoby w pełni zaszczepione. 

Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi kara w postaci mandatu w wysokości nawet do 30 000 zł.

Każdy pracownik ma w obowiązku, by poinformować pracodawcę o konieczności przebywania w izolacji. Dodatkowo taka informacja pojawi się na PUE ZUS.

Wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy za czas kwarantanny domowej dla pracownika

Na samym początku, warto zaznaczyć, iż nie wszystkie osoby objęte przymusową izolacją mają prawo do otrzymania świadczeń za ten czas. Przede wszystkim, osoba ubiegająca się o wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy musi być zgłoszona do ubezpieczenia chorobowego. Informacje o kwarantannie przekazywane są pracodawcom na Platformie PUE ZUS. To na tej podstawie płatnicy składek mogą wypłacać świadczenia chorobowe pracownikom.

Przebywanie na dobrowolnej kwarantannie domowej nie uprawnia pracownika do świadczeń z tego tytułu. 

Pracownicy, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym, mają prawo do otrzymania wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego za czas kwarantanny. Spowodowane jest to brakiem możliwości wykonywania pracy.

W sytuacji jeśli czas izolacji przynależy do pierwszych 33 lub 14 dni (dotyczy osób powyżej 50. roku życia) okresu chorobowego w danym roku kalendarzowym, pracownikowi za okres niezdolności do pracy będzie przysługiwać wynagrodzenie chorobowe opłacane przez pracodawcę.

W innym przypadku pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy za czas kwarantanny ze strony ZUS. Jednakże obowiązkiem pracodawcy jest w ciągu 7 dni przekazać oświadczenie ubezpieczonego do ZUS.

Zasiłek chorobowy za czas kwarantanny domowej dla przedsiębiorcy

Opłacanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przez przedsiębiorcę daje mu prawo do ubiegania się w ZUS o zasiłek chorobowy za czas kwarantanny. Aby go otrzymać  należy złożyć oświadczenie do ZUS o niezdolności do pracy (druk ZAS-53). 

Dopóki przedsiębiorca nie ma pewności, czy świadczenie zostanie mu przyznane (tj. nie otrzymał jeszcze decyzji lub przelewu zasiłku), warto aby nadal opłacał składki ZUS w standardowej wysokości, tak jakby nie miał prawa do zasiłku. Po otrzymaniu świadczenia przedsiębiorca może dokonać korekty deklaracji ZUS DRA

Osoba zgłoszona do ubezpieczenia społecznego, bez względu na to, czy jest to pracownik czy przedsiębiorca, ma prawo ubiegać się o wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy na czas kwarantanny. Istotne jest tu jednak przekazanie oświadczenia o odbyciu kwarantanny lub decyzji państwowego inspektora sanitarnego.

Jak zgłosić przedsiębiorcę do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w wFirma?

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka