Coroczny obowiązek PIT-11

Do końca stycznia pracodawca zatrudniający w poprzednim roku pracownika lub osobę zatrudnioną na umowę cywilnoprawną musi dostarczyć PIT-11 do urzędu skarbowego. Natomiast do końca lutego musi doręczyć pracownikowi PIT-11. Jak dopełnić tego obowiązku?

Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11

PIT-11 to informacja o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także wysokość potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

Termin sporządzenia i przesłania urzędowi skarbowemu informacji upływa 31 stycznia następującego po roku podatkowym. Ważne jest, że taką deklarację można wysłać jedynie w wersji elektronicznej

Do końca lutego taką informację przekazuje się pracownikowi i tu forma przekazania jest dowolna. Pracodawca może, więc przekazać formularz osobiście lub listownie.

Złożenie deklaracji PIT-11 po terminie

Złożenie deklaracji PIT-11 po terminie jest wykroczeniem skarbowym i grozi za nie grzywna. W sytuacji, gdy deklaracja PIT-11 nie została przekazana do urzędu skarbowego w wyznaczonym terminie, należy tego dokonać niezwłocznie, a do deklaracji PIT-11 dołączyć czynny żal. Co ważne czynny żal będzie skuteczny jedynie w przypadku, gdy dopełniono czynności będącej czynem karalnym, a także, gdy w chwili złożenia wniosku organ skarbowy nie mógł być świadomy popełnionego czynu. 

Korekta PIT-11

Może zdarzyć się sytuacja, że błędnie wypełniono PIT-11. Wówczas należy wystawić korektę deklaracji. Nie trzeba już dołączać do PIT-4R, PIT-8C, PIT-11, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty (druk ORD/ZU).

Generowanie deklaracji PIT-11 w systemie wFirma.pl

Prowadząc Kadry w systemie wFirma.pl można szybko i łatwo wygenerować PIT-11. W tym celu należy przejść do zakładki KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA DOCHODÓW PRACOWNIKA (PIT 11).

 

 

Sporządzone zeznanie można wysłać bezpośrednio z systemu do urzędu skarbowego. Wystarczy zaznaczyć deklarację, wybrać WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO US lub ZUS.

 

 

Osoby fizyczne mogą to zrobić bez konieczności posiadania podpisu kwalifikowanego - wystarczy autoryzacji kartą przychodu.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka