Kwota wolna od podatku w 2022 roku

Prowadzenie własnej firmy wymaga od przedsiębiorcy świadomości tego, w jaki sposób może osiągnąć największy zysk, a to często wiąże się z wyborem korzystnej w jego przypadku formy opodatkowania. Kwota wolna od podatku to jedno z rozwiązań, aby przedsiębiorca mógł zapłacić mniejszy podatek. 

Kwota wolna od podatku - kiedy można z niej skorzystać? 

Na samym początku warto zaznaczyć, iż kwota wolna od podatku obowiązuje wyłącznie przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli skali podatkowej.  W tej formie opodatkowania działalności występują dwa progi podatkowe - do kwoty 120 000 zł stawka podatku wynosi 17%, powyżej tej kwoty mówimy już o stawce wysokości 32%. Co ważne, w polskim prawie obowiązuje tzw. danina solidarnościowa, która oznacza, iż w przypadku dochodu powyżej 1 000 000 zł nadwyżka ponad ten limit opodatkowana jest dodatkowo stawką 4%.

Kwota wolna od podatku w 2022 roku

Zmiany podatkowe wprowadzone w związku z Polskim Ładem, spowodowały zwiększenie kwoty wolnej od podatku, która od 2022 roku wynosi 30 000 zł.

Wyższy limit wolny od podatku szczególnie korzystny jest dla pracowników zarabiających płacę minimalną, która w 2022 roku wynosi 3 010 zł. Biorąc pod uwagę wysokość kwoty wolnej od podatku, znaczna wartość uzyskanego przychodu nie będzie podlegać opodatkowaniu. 

Dochody ponad nadwyżkę 30 000 zł są opodatkowane stawką 17% do momentu przekroczenia I progu podatkowego.

Kwota zmniejszająca podatek - co się zmieniło?

Kwota zmniejszająca podatek ujmowana jest w wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy tylko w pierwszym progu podatkowym, czyli przy zastosowaniu stawki 17%.

Zmiany w ramach Polskiego Ładu spowodowały nie tylko podwyższenie kwoty wolnej od podatku, a to przyczyniło się do wzrostu kwoty zmniejszającej podatek z 525,12 zł do 5 100 zł rocznie. Wysokość tej kwoty wynika z tego, że jest to 17% z kwoty wolnej od podatku, czyli 30 000 * 17%. Aktualnie, miesięczna kwota zmniejszająca podatek wynosi 425 zł, co daje przy umowie o pracę 381,24 zł zysku w porównaniu do końca 2021 roku. 

Sytuacja nieco różni się w przypadku dochodów z działalności gospodarczej. Wówczas podczas wyliczania zaliczki na podatek należy uwzględnić pełną wartość kwoty zmniejszającej podatek. W przeciwieństwie do umowy o pracę, kwota ta nie jest dzielona na miesiące i ujmowana w wyliczeniach w wysokości 1/12. W ten sposób przedsiębiorcy odczują znaczną korzyść, ponieważ kwota ta w zaliczce na podatek dochodowy wzrośnie o 4574,88 zł (5100 zł – 525,12 zł).

Podwyższenie limitu wolnego od opodatkowania przyczynia się do niższych podatków. Warto jednak pamiętać, że kwota zwolniona z podatku obowiązuje wyłącznie przy skali podatkowej.

Podczas wyboru optymalnej formy opodatkowania warto skorzystać z kalkulatora formy opodatkowania, który uwzględnia zmiany wprowadzone przez Polski Ład.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka