Rozszerzenie działalności a kasa fiskalna

Jestem w trakcie rozszerzania działalności swojej firmy. Dotychczas moja działalność polegała na świadczeniu usług pośrednictwa w sprzedaży samochodów, w związku z czym korzystam ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT.  Działalność zamierzam rozszerzyć o usługi wypożyczania skuterów, motocykli i przyczep. Czy jeżeli dotychczas moja działalność była zgłoszona tylko w jednym miejscu (siedzibie firmy),  a sezonowo chciałbym przenieść ją do innej miejscowości, aby tam wypożyczać motocykle, to czy będę potrzebował drugiej kasy fiskalnej? Wiem, że na paragonach drukują się dane firmy łącznie z siedzibą.  Jak należy tutaj postąpić odnośnie kasy fiskalnej?

Paweł, Kraków

 

Ustawodawca dopuszcza możliwość ewidencjonowania sprzedaży prowadzonej przez podatnika w dwóch lub większej ilości miejsc przy użyciu tylko jednej kasy rejestrującej pod warunkiem, że podatnik będzie na niej ewidencjonował każdą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Podatnik może używać jednej, tzw. „przenośnej” kasy rejestrującej, jeśli nigdy nie będzie jednocześnie prowadzić sprzedaży w obu lokalach, a na drukowanym przez kasę paragonie fiskalnym umieszczony będzie adres wszystkich punktów (obu lokali użytkowych), w których świadczy usługę. 

Ponad to jeśli Pańska kasa jest przenośną należy w US złożyć pismo zawiadamiające o dodatkowym miejscu prowadzenia działalności, jak również dokonać aktualizacji w urządzeniu o dodatkowe miejsce prowadzenia działalności (tak by na paragonie były widoczne oba).

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn