Kadry - data wypłaty wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych

  • Od daty wypłaty zależy kiedy wynagrodzenie brutto zostanie zaksięgowane do KPiR.
  • Data wypłaty ma również wpływ na termin zapłaty ewentualnych składek ZUS i podatku dochodowego pracowników PIT 4 lub PIT 8A. Składki ZUS płaci się do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu wypłaty, zaś podatek dochodowy do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu wypłaty.