Kadry - PIT11 - Identyfikator podatnika

  • Pracownicy którzy prowadzą działalność gospodarczą powinni być identyfikowani numerem NIP. Pozostali powinni być identyfikowani numerem PESEL.