Kadry - pokrywanie umów - własny pracownik

  • Za własnego pracownika uznaje się osobę, z którą pracodawcę łączy stosunek pracy, czyli umowa o pracę. W takich przypadkach umowę zlecenie/o dzieło podpisuje się, w celu wykazania dodatkowej pracy, jaką świadczył pracownik na rzecz pracodawcy - od takiej umowy należy opłacić wszystkie składki.