Kadry - zwolnienie PIT dla młodych

Ze zwolnienia z opodatkowania mogą korzystać jedynie osoby, które nie ukończyły 26 roku życia. Od 2020 roku domyślnie w tym polu będzie ustawiona stawka automatyczna. Dzięki temu dla osób spęłniających warunki system nie bedzie wyliczał podatku na liście płac, a dla pozostałych zaliczka będzie naliczana. Jeśli wybrane zostało TAK, wówczas zalicza nie będzie naliczana. Po wyborze NIE podatek zostanie obliczony z wynagrodzenia.