Kadry - zwolnienie PIT dla młodych

  • Ze zwolnienia z opodatkowania mogą korzystać jedynie osoby, które nie ukończyły 26 roku życia.