Czy pracodawca może zwolnić pracownika, który długo choruje?

Zdarza się, że pracownik jest nieobecny w pracy z powodu długiej choroby. Czy pracodawca może zwolnić pracownika, który długo choruje? W jakich przypadkach jest to dopuszczalne? Czy pracownik nie jest chroniony przed zwolnieniem podczas choroby?

Nadużywanie zwolnień lekarskich

Czasami zdarza się, że pracownicy nadużywają zwolnień lekarskich i działają tym samym na niekorzyść swojej firmy. Natomiast pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim powinien poświęcać ten czas do celów regeneracji własnego zdrowia. Jeśli tak się nie dzieje, pracodawca może sprawdzić zasadność wykorzystywania L4, a w niektórych przypadkach również rozwiązać umowę o pracę z chorowitympracownikiem.

Pracodawca może zwolnić pracownika, który długo choruje

Co do zasady pracownik nie może być zwolniony z pracy, gdy przebywa na zwolnieniu lekarskim. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na urlopie lub w trakcie innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeżeli nie upłynął okres uprawniający do zakończenia stosunku pracy bez wypowiedzenia.

Zgodnie z art. 53 § 1 Kodeksu pracy rozwiązanie umowy z pracownikiem przebywającym na zwolnieniu chorobowym bez wypowiedzenia w trybie dyscyplinarnym będzie dopuszczalne, jeżeli:

  • pracownik jest zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, a okres jego absencji chorobowej trwa ponad 3 miesiące

lub

  • pracownik jest zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jego niezdolność do pracy była skutkiem wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej, a jego absencja chorobowa obejmuje łącznie okres zasiłkowy wynoszący 182 dni lub 270 dni w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej gruźlicą lub ciążą oraz co najmniej 3-miesięczny okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego po zakończonym okresie zasiłkowym.

Dodatkowo przepisy prawa pracy w przypadku nieuczciwego pracownika umożliwiają rozwiązanie istniejącej umowy o pracę bez względu na okres jej trwania. Orzecznictwo stoi bowiem na stanowisku, że nadużywanie zwolnień lekarskich może być uznane za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych (szczególnie, jeśli pracownik przebywał na L4, choć nigdy nie był chory) i pozwala na rozwiązanie umowy o pracę w każdym trybie, który dopuszcza Kodeks pracy (także bez zachowania okresu wypowiedzenia).

Jak przygotować wypowiedzenie?

W systemie wFirma można przygotować wypowiedzenie umowy także w takiej sytuacji. Wystarczy dodać zakończenie umowy KADRY » UMOWY zaznaczyć daną umowę oraz wybrać opcję DODAJ » ZAKOŃCZENIE. Następnie wybiera się podstawę rozwiązania umowy.

 

 

 

Po zapisaniu zmian wyświetli się okno HISTORIA ZMIAN WARUNKÓW UMOWY, w którym można wydrukować dokument rozwiązania/wypowiedzenia umowy o pracę poprzez zaznaczenie zakończenia umowy i wybór opcji DRUKUJ.

Tak w prosty sposób zostanie wygenerowane wypowiedzenie dla pracownika.

 

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka