Kontrola trzeźwości pracownika - zmiany w przepisach

Zatrudniający zyskali nowe prawa w zakresie kontroli trzeźwości swoich pracowników, które są bardziej transparentne niż dotychczas. Kontrola trzeźwości pracownika może odbywać się prewencyjnie, nawet w przypadku, kiedy pracownik pracownik nie wykazuje oznak, że jest nietrzeźwy lub że jest pod wpływem środków odurzających.

Kiedy możliwa jest kontrola trzeźwości pracownika?

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który jest nietrzeźwy. Nowe przepisy dają prawo do kontroli w następujących przypadkach:

  • w razie uzasadnionego podejrzenia, że pracownik stawił się do pracy pod wpływem alkoholu albo pił alkohol w pracy - wtedy badanie może przeprowadzić policja;
  • w przypadku określonych w przepisach wewnątrzzakładowych kategorii pracowników - pracodawca będzie mógł przeprowadzić prewencyjną kontrolę bez obecności policji, nawet gdy pracownik nie wykazuje oznak, że jest nietrzeźwy lub że jest pod wpływem środków odurzających.

Nowe przepisy pozawalają na sprawdzanie zarówno alkoholu, jak i narkotyków. Pracodawca może wprowadzić kontrolę pracowników, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracownika lub ochrony życia i zdrowia innych osób oraz ochrony mienia.

Pracodawca może wyciągnąć negatywne konsekwencje, jeśli w wyniku badania stwierdzi, że pracownik jest nietrzeźwy. Przede wszystkim musi poinformować pracownika, którego nie dopuścił do pracy, co jest tego powodem.

Kary za nietrzeźwość w pracy

Decyzja o tym, czy i jakie konsekwencje zastosować wobec nietrzeźwego pracownika, należy do pracodawcy. Do najłagodniejszych kar należy zakwalifikować karę upomnienia bądź nagany. Najbardziej przykrą konsekwencją byłaby utrata pracy w wyniku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika - w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Jest to tak zwane zwolnienie dyscyplinarne. Pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie w każdym momencie, jeśli ma do tego podstawy.

Zasady kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na spożycie innych środków działających podobnie do alkoholu, trzeba ustalić w wewnętrznych regulacjach

Kontrola trzeźwości pracownika a zwolnienie dyscyplinarne w systemie wFirma.pl

Aby w systemie wFirma.pl zakończyć umowę z pracownikiem, należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY, zaznaczyć daną umowę oraz wybrać z górnego Menu DODAJ » ZAKOŃCZENIE.

 kontrola trzeźwości pracownika

 

W przypadku tzw. dyscyplinarki należy wybrać opcję "przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn zawinionych przez pracownika". Podstawa ta będzie widoczna zarówno w zakończonej umowie jak i w świadectwie pracy.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska