Kwota wolna od podatku pracownika

Kwota zmniejszająca podatek, czyli tzw. kwota wolna od podatku, ma bezpośredni wpływ na wysokość dochodu. Dlatego pracodawca, obliczając pracownikowi zaliczkę na poczet wynagrodzenia jest zobowiązany do jej uwzględnienia. Wysokość tej zaliczki zależy od dochodu uzyskanego w danym miesiącu oraz od dochodu uzyskanego narastająco od początku roku przez pracownika. Kwota wolna od podatku pracownika - o tym przeczytasz w artykule.

PIT-2 a kwota wolna od podatku pracownika

Deklaracji PIT-2 nie należy składać w kolejnym roku podatkowym, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia z poprzedniego roku nie uległ zmianie (art. 32 ust. 3a ustawy o PIT). Jeśli stan faktyczny określony w ostatnim oświadczeniu zmienił się w ten sposób, że pracownik zaczął osiągać dochody, od których oblicza się podatek z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej podatek, np. pracownik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, to pracownik ma obowiązek poinformowania płatnika o zmianie stanu faktycznego.

Warunkiem uwzględnienia pracownikowi zaliczki na podatek dochodowy, jest złożony przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym formularz PIT-2, który oświadcza, że pracownik:

  • nie otrzymuje emerytury, renty za pośrednictwem płatnika,
  • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia lub biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • nie osiąga dochodów ze względu na członkostwo w rolniczej spółdzielni lub innej zajmującej się produkcją rolną,
  • nie osiąga dochodów z działalności gospodarczej ani dochodów z najmu lub dzierżawy,
  • wskazuje ten zakład pracy jako właściwy do stosowania zmniejszenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy (art. 32 ust. 3 ustawy o PIT).

Kwota wolna od podatku dla pracownika

W 2022 roku kwota zmniejszająca podatek wynosić będzie 525,12 zł rocznie, czyli 43,76 zł miesięcznie. Warunkiem jest to, że dochód pracownika nie przekracza górnej granicy progu podatkowego, czyli 85 528 zł. W przypadku, gdy kwota dochodu przekroczy tą górna granicę progu podatkowego, pracodawca będzie zmuszony naliczać zaliczki  bez uwzględniania kwoty zmniejszającej podatek. 

Pracownik, który prowadzi działalność gospodarczą

Jeżeli kwota wolna od opodatkowania będzie rozliczana we własnym zakresie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to należy o tym jak najszybciej poinformować swojego pracodawcę. Wynika to z tego, że podatnik rozliczający się według skali podatkowej ma prawo do korzystania z pomniejszania zaliczki na podatek tylko raz, nie należy wówczas w zakładzie pracy składać PIT-2.

Praca w dwóch zakładach pracy a kwota wolna od podatku pracownika

Według zasad tylko jeden zakład pracy może być upoważniony do pomniejszania zaliczki na podatek o pełną kwotę zmniejszającą. To pracownik określa, czy dane miejsce zatrudnienia jest właściwy do stosowania kwoty zmniejszającej podatek. Niestety nie ma możliwości uwzględnienia kwoty wolnej w dwóch miejscach pracy, czy też dzielenie jej na pół. 

 

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz