Na czym polega ulga dla klasy średniej?

Ulga dla klasy średniej ma na celu uchronienie jej przed skutkami różnorodnych zmian podatkowych. Pracownik będzie mógł zastosować tę ulgę podczas wyliczania podatku w przypadku, jeżeli osiągnął przychód z umowy o pracę w kwocie od 5701 zł brutto do 11 141 zł brutto.

Kogo obejmie ulga dla klasy średniej?

Ulga dla klasy średniej zacznie obowiązywać od stycznia 2022 roku. Uprawnienia do niej będą:

  • osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy,
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, którzy rozliczają podatek na zasadach ogólnych (skala podatkowa),
  • artyści i twórcy, którzy stosują 50% autorskie koszty uzyskania przychodów.

Nie będą mieć możliwości skorzystania z ulgi dla klasy średniej pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych, emeryci, oraz podatnicy płacący PIT według stawki liniowej.

Jak wyliczyć ulgę dla klasy średniej?

Obliczenie kwoty ulgi przy wyliczeniu zaliczki na podatek różni się w zależności od kwoty zarobków. Jeśli więc nasz zarobek wyniesie 8549 zł brutto, to należy stosować taki wzór:

  • (A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8549 zł,

Jednak w przypadku nawet minimalnego przekroczenia kwoty 8549 zł, konieczne będzie użycie innego, poniższego wzoru wyliczeniowego:

  • (A x (– 7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł

– w którym A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej. 

Rozliczenie ulgi w praktyce: przekroczenie limitu oraz kilka wypłat w miesiącu

Od momentu, gdy ulga dla klasy średniej została wprowadzona, pojawia się coraz więcej pytań o jej rozliczenie od pracodawców i samych pracowników. W sytuacji, gdy pracownik nie złoży rezygnacji z ulgi, to pracodawca będzie musiał naliczać ją zawsze, oczywiście uwzględniając limit zarobku. 

W przypadku utraty ulgi przez pracownika, pod warunkiem, że pracodawca przez cały rok będzie prawidłowo ją naliczać, stratny może być sam pracownik. Wynika to z tego, że pracodawca nie będzie musiał korygować zaliczek PIT, czy też zwracać podatku wraz z odsetkami. Dlatego w przypadku nieregularnych wypłat czy innych okoliczności, dzięki którym nie można przewidzieć przekroczenia limitu wypłat, dla pracownika bezpieczniej będzie złożyć wniosek o rezygnację z ulgi. 

W sytuacji, gdy w ciągu jednego miesiąca pracownik, oprócz wypłaty, otrzymuje dodatkowe premie, to rozliczenie ulgi dla klasy średniej należy dokonać, biorąc pod uwagę wszystkie poprzednie wypłaty w danym miesiącu narastająco. 

Ulga dla klasy średniej a etat i działalność

Jeżeli podatnik jednocześnie jest zatrudniony na etacie i  prowadzi własną działalność gospodarczą, czy posiada inne źródła przychodów, które samodzielnie nie dałyby mu prawa do ulgi, ale łączny przychód podatnika znajduje się w przedziale między 68 412 zł a 133,692,01 zł, to będzie on miał prawo zastosować ulgę dla klasy średniej w rozliczeniu rocznym, uwzględniając łączną wartość przychodów z tych źródeł.

 

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka