Nowość! System finansowo-księgowy dla biur rachunkowych

Zespół wFirma przygotował dla Państwa system FK do pełnej księgowości. Będzie on dostępny od stycznia 2022 r. w ramach pakietu dla biur rachunkowych w wersji beta

System FK zawiera:

 • wzorcowy i indywidualny plan kont (możliwość importu z pliku)

 • wzorcowe, automatyczne schematy księgowe i możliwość definiowania własnych

 • bilans otwarcia

 • automatyczne PK

 • ewidencja środków trwałych i automatyczne księgowanie odpisów amortyzacyjnych

 • rejestr pojazdów i kilometrówka 

 • automatyczne rozliczanie środków trwałych w budowie 

 • automatyczne księgowanie wynagrodzeń wyliczanych w systemie wfirma.pl

 • bezpośrednia wysyłka deklaracji do ZUS bez konieczności dodatkowo odpłatnych systemów 

 • księgowanie dywidend oraz wynagrodzeń członków zarządu

 • księgowanie składek ZUS

 • księgowanie i rozliczanie PPK

 • ewidencja VAT należny i VAT naliczony - automatyzacja księgowań oraz możliwość wpisów wprost do rejestru

 • bezpośrednia wysyłka JPKV7 i VAT-UE do urzędu

 • rozrachunki

 • import wyciągów bankowych i rozliczanie płatności z gotówkowych z kasy (raporty kasowe)

 • rozliczanie zaliczek na pracowników oraz wydatków przez nich opłacanych

 • bezlimitowy OCR ułatwiający księgowanie kosztów

 • automatyczne wyliczenie zaliczki na CIT 9% i 19% na podstawie danych w systemie

 • automatyczne wyliczanie różnic kursowych zwykłych

 • rejestr księgowań 

 • zestawienie obrotów i sald

 • zapisy na koncie 

 • księga handlowa i JPK_KR

 • bilans zamknięcia i rachunek zysków i strat

 

Zapraszamy Państwa do testowania oraz zgłaszania uwag dotyczących funkcjonalności i wyglądu poprzez formularz dostępny na w systemie wFirma po zalogowaniu.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka