wFirma umożliwia rozliczanie cudzoziemców - sprawdź jakie to proste!

Rozliczenia podatkowe obowiązują każdego pracownika oraz osoby pozostające na tzw. samozatrudnieniu – dotyczy to także cudzoziemców, którzy świadczą swoje usługi na terenie naszego kraju. Jak wylicza się wynagrodzenia takich osób? Jakie składki należy opłacać jaki wyliczyć podatek? Kim jest polski rezydent podatkowy? Jak wFirma umożliwia rozliczanie cudzoziemców? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej!

Rezydent podatkowy czy nierezydent podatkowy?

Obcokrajowiec pracujący w Polsce może posiadać status rezydenta lub nierezydenta. Wpływa to na sposób rozliczania wynagrodzenia obcokrajowca, głównie pod względem podatkowym. W uproszczeniu można przyjąć, że rezydentem jest osoba, która mieszka w Polsce, ma centrum interesów życiowych lub gospodarczych na terenie Polski lub przebywa tu dłużej niż 183 dni w roku. Natomiast nierezydentem jest osoba, która nie spełnia tych wymagań, czyli nie ma miejsca zamieszkania na terenie Polski.

Rozliczanie cudzoziemców posiadających status rezydenta

Rozliczanie cudzoziemców posiadających status rezydenta, jest proste ponieważ odbywa się na takich samych zasadach jak polskich pracowników. Tym samym dla obcokrajowca można sporządzić umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło, tak jak dla pozostałych pracowników.

Rozliczanie cudzoziemców nieposiadających statusu rezydenta

Rozliczanie cudzoziemców posiadających status rezydenta, jest już trudniejsze. Ma tu duże znaczenie jaki rodzaj umowy jest podpisywany. 

Rozliczenia umów o pracę

Umowę o pracę z obcokrajowcem rozlicza się na takich samych zasadach, jak umowę z obywatelem Polski. Informacja na temat statusu rezydenta jest zawierana w PIT-11.

Jeśli pracodawca wypłacał wynagrodzenie opodatkowane na zasadach ogólnych, po zakończonym roku podatkowym ma on obowiązek przekazać deklarację PIT-11 zarówno do właściwego urzędu skarbowego, jak i pracownikowi rezydentowi. Wysyłki tej deklaracji pracodawca może dokonać bezpośrednio z systemu wFirma.

Rozliczanie umów cywilnoprawnych

W przypadku nierezydentów podatkowych osiągających przychody m.in. z umów zleceń i dzieło podlegają oni opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 20%. Wówczas osoba taka powinna otrzymać do rozliczenia od swojego pracodawcy deklarację IFT-1R. Natomiast pobrany za nią podatek wykazuje się w zbiorczej deklaracji PIT-8AR.

wFirma umożliwia łatwe rozliczanie cudzoziemców!

Funkcja Rozliczanie cudzoziemców systemu wFirma daje możliwość rozliczania cudzoziemców pracujących w Polsce. Dzięki tej funkcji można wyliczać wynagrodzenia rezydentów oraz osób nieposiadających miejsca zamieszkania w naszym kraju. Poniżej omawiamy zalety rozliczenia cudzoziemców w systemie wFirma.

W przypadku nierezydentów podatkowych, aby odpowiednio naliczony został podatek wystarczy przy wprowadzaniu umowy zlecenie/dzieło w zakładce KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA ZLECENIE, po otwarciu się okna zakładki Podstawowe informacje, ZUS, Opis czynności, Inne postanowienia uzupełnić standardowo, a w zakładce Podatek dochodowy w części Zryczałtowany podatek wybrać “20% (obcokrajowiec nierezydent)”. 

Wówczas na rachunku zostanie wyliczony prawidłowo podatek. Natomiast co jest istotne w systemie wynagrodzenie, które zostało opodatkowane stawką 20% wykazywane jest w deklaracji IFT-1/IFT-1R. Aby wygenerować taką deklarację wystarczy przejść do zakładki KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU NIEREZYDENTA (IFT 1/IFT 1R).

 

rozliczanie cudzoziemców

 

Wypróbuj system wFirma i rozliczaj wygodnie pracowników z każdego kraju! Dowiedz się więcej tutaj.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz