Dotacja 5000 zł dla firm z Tarczy branżowej

Ze względu na rozprzestrzeniającą się epidemię COVID-19 cały kraj został objęty czerwoną strefą. W związku z tym pojawiły się dodatkowe obostrzenia, które w szczególności dotknęły branżę gastronomiczną, fitness oraz rozrywkową. Rząd przygotował kolejne formy wsparcia dla przedsiębiorców, które zawarte są w projekcie Tarcza branżowa 6.0 – jedną z nich jest dotacja 5000 zł dla firm.

Dotacja 5000 zł dla firm – dla kogo?

Dotacja przyznawana będzie tylko dla mikro i małych przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą – służyć ma ona do pokrycia bieżących kosztów prowadzenia firmy.

Starając się o uzyskanie dotacji, przedsiębiorcy będą musieli wykazać, że odnotowali 40% spadek przychodów w październiku lub listopadzie 2020 roku w porównaniu do października lub listopada roku zeszłego.

Przedsiębiorcy, którzy dokonali zawieszenia działalności gospodarczej na okres obejmujący 30 września 2020 roku, niestety nie będą mogli skorzystać z tej formy wsparcia zaproponowanej w ramach Tarczy branżowej 6.0.

Dotacja w kwocie 5000 zł zostanie udzielona w formie bezzwrotnej, pod warunkiem że przedsiębiorca przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia nie przerwie wykonywania swojej działalność gospodarczej. Jest to na pewno ważna informacja dla firm, które zdecydują się na skorzystanie akurat z tej formy wsparcia.

Wykaz kodów PKD działalności, które mogą ubiegać się o przyznanie dotacji

Rząd przedstawił szczegółową listę kodów działalności gospodarczych (PKD), które mogą skorzystać z proponowanej formy wsparcia, jaką jest dotacja w kwocie 5000 zł.

KODY PKD

OPIS

47.71.Z

Sprzedaż detaliczna odzieży

47.81.Z

Sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach

47.82.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach

47.89.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach

56.10.A

Restauracje

56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne

56.29.Z

Pozostała działalność gastronomiczna

56.30.Z

Przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z

Produkcja filmów, nagrań wideo itp.

74.20.Z

Działalność fotograficzna

77.21.Z

Wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego i sportowego

82.30.Z

Organizacja targów, wystaw i kongresów

85.51.Z

Pozaszkolna edukacja sportowa

86.90.A

Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D

Działalność paramedyczna

90.01.Z

Wystawianie przedstawień artystycznych

90.02.Z

Wspomaganie przedstawień

93.11.Z

Działalność obiektów sportowych

93.13.Z

Działalność obiektów dotyczących poprawy kondycji fizycznej

93.19.Z

Pozostała działalność sportowa

93.21.Z

Działalność wesołych miasteczek

93.29.A

Działalność pokojów zagadek

93.29.B

Pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana

93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa

96.04.Z

Działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka