Kłopoty finansowe firmy: kredyt obrotowy czy faktoring?

Kredyt obrotowy i faktoring są jednymi z form finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Pomagają utrzymać płynność finansową. Bywają remedium na zatory płatnicze i faktury z odroczonym terminem spłaty. Czym różnią się obie formy wsparcia oraz dla kogo są polecane? Dowiesz się po przeczytaniu tego artykułu.

Kredyt obrotowy - definicja

Kredyt obrotowy przyznawany jest na pokrycie bieżących kosztów wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej. Nie dotyczy klientów detalicznych. Kredyty obrotowe najczęściej przyznawane są na okres krótszy niż rok, dlatego zaliczane są do kredytów krótkoterminowych. Dzięki nim przedsiębiorca może zachować płynność finansową mimo braku gotówki.

Faktoring - definicja

Faktoring stanowi formę pośrednictwa finansowego zmierzającego do zapewnienia płynności finansowej przedsiębiorstwa. Na mocy umowy pomiędzy faktorem a faktorantem, następuje przejęcie należności klienta na faktora. Dlatego faktoring często nazywany jest windykacją miękką, niepsującą stosunków biznesowych pomiędzy klientem a jego kontrahentami. Przedsiębiorca natychmiast dostaje od faktora pieniądze na dalszą działalność, a należności wynikające np. z faktur odroczonych ściąga firma faktoringowa. Faktoring nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia (jest nim nieopłacona należność). Przedsiębiorca, w zależności od postanowień umowy, dostaję 70-95 proc. wartości faktury. Największe firmy faktoringowe zrzeszone są w Polskim Związku Faktorów.

Kredyt obrotowy - dla kogo?

Kredyt obrotowy to dobre rozwiązanie dla doświadczonych firm, dlatego że wysokość wsparcia zależy od kondycji firmy i wysokości zabezpieczeń. Warunkiem uzyskania kredytu obrotowego jest zdolność kredytowa oraz odpowiednia historia kredytowa. Wsparcie to może być udzielane zarówno na rachunku bieżącym, co znacznie przyspiesza procedury, jak i na rachunku kredytowym.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym polega na ustaleniu limitu kredytowego na koncie. W przypadku utraty płynności firma może dokonywać transakcji do określonego limitu (rachunek będzie miał ujemne saldo). W takiej sytuacji przyszłe wpływy na konto firmy w pierwszej kolejności pokryją ujemne saldo rachunku. Bank pobiera prowizję za gotowość do udzielenia kredytu oraz nalicza odsetki od debetu.

Kredyt obrotowy na rachunku kredytowym każdorazowo wymaga podpisania nowej umowy z bankiem. Może być również kredytem odnawialnym.

Faktoring - dla kogo?

Faktoring jest dobrym rozwiązaniem dla firm, które nie spełniają warunków, aby otrzymać kredyt. Polecany jest dla firm o krótkim stażu, bez dużego doświadczenia i historii kredytowej oraz dla firm, które nie mogą pozwolić sobie na zabezpieczenie kredytu. Zabezpieczeniem faktoringu są nieopłacone faktury faktoranta.

Faktoring jest odpowiednią opcją dla firm wystawiających faktury z odroczonym terminem płatności. Dzięki wsparciu klient unika długiego, nawet kilkumiesięcznego, oczekiwania na należności i zachowuje płynność finansową.

Ponadto faktoring jest bardziej rozbudowaną usługą. Oprócz finansowania może zawierać zarządzanie należnościami klienta, monitoring kondycji finansowych, a także prowadzenie kont odbiorców. Faktoring nastawiony jest na długoterminową współpracę.

Co wybrać, kredyt obrotowy, czy faktoring?

Kredyt obrotowy jest zazwyczaj tańszy od faktoringu, bo nie oferuje dodatkowych usług. Jest bardziej sformalizowany. Należy spełnić więcej wymagań, aby móc go uzyskać. Zarówno kredyt obrotowy, jak i faktoring służą poprawie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Pozornie mogą wydawać się podobne, jednak w wielu kwestiach znacznie się różnią. Największą różnicą jest odpowiedzialność za spłatę zadłużenia, w przypadku faktoringu za spłatę zadłużenia odpowiada kontrahent, który zalega z płatnościami; w kredycie obrotowym płaci kredytobiorca. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku wystąpienia dodatkowych kosztów, np. wynikających ze zwłoki w płatnościach. Faktoring oferuje również większe wsparcie - nawet ponad 90% wartości faktur. Aby go uzyskać nie trzeba spełnić wymogów związanych z otrzymaniem kredytu ani posiadać dodatkowych zabezpieczeń. Kredyt obrotowy to transakcja typowo finansowa, faktoring oferuje wiele usług dodanych.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz