Zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych i polityka podatkowa firm!

Rząd zapowiada zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych podatkiem CIT, jak również wprowadzenie ujawnienia planów polityki podatkowej. Od kiedy zgodnie z zapowiedziami mają obowiązywać zmiany? Odpowiedź poniżej.

Polityka podatkowa i zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych

Od 2021 roku rząd chce zobowiązać firmy do upublicznienia planów polityki podatkowej prowadzonych firm. Takie działanie może spowodować większe natężenie kontroli podatkowych na przykład w kwestii niedokonania przez przedsiębiorstwa płatności podatku zgodnie z planem podatkowym.

Rząd zapowiada także wprowadzenie zmiany związanej z podatkiem płaconym przez wspólników spółki komandytowej. Modyfikacje takie nałożą na wspólników spółki komandytowej – w osobie komandytariuszy – obowiązek zapłaty podatku.

Jak poinformował Aleksander Łożykowski z Departamentu Podatków Dochodowych:

„Zmiana dotycząca spółek komandytowych wynika wprost z przekazywanych od dłuższego czasu postulatów Krajowej Administracji Skarbowej. Analizy KAS wskazują na wykorzystywanie spółek komandytowych do optymalizacji podatkowej i transferu zysków do rajów podatkowych czy krajów, które stosują szkodliwą konkurencję podatkową”.

Obecne spółki komandytowe nie podlegają opodatkowaniu i mają przejrzystość podatkową. Po wprowadzonej zmianie opodatkowany zostanie dochód uzyskany przez komandytariusza, czyli inwestora, natomiast komplementariusz będzie miał możliwość odliczenia podatku dochodowego zapłaconego przez spółkę.
Zmiany te mają zostać wprowadzone z uwagi na fakt, iż spółki komandytowe są często wykorzystywane jako narzędzie do unikania opodatkowania lub transferu zysków za granicę, głównie do rajów podatkowych.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz