Kiedy możliwa jest zmiana opodatkowania wstecz za 2022 rok?

Przepisy umożliwiają przedsiębiorcy zmianę formy opodatkowania w danym roku podatkowym, niemniej należy ją zgłosić w ściśle określonym terminie. Rok 2022 jest jednak szczególnym rokiem pod względem zmiany opodatkowania, bowiem możliwa jest zmiana opodatkowania wstecz. Sprawdź, kto ma do tego prawo oraz jakie warunki należy spełnić?

Kiedy można zmienić formę opodatkowania?

Zgodnie z ogólną zasadą przedsiębiorca ma możliwość zmiany opodatkowania w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał w danym roku pierwszy przychód.

Jeśli pierwszy przychód jest uzyskamy w trakcie roku, wówczas począwszy od stycznia tego roku mamy obowiązek rozliczać się urzędem skarbowym oraz ZUS w ramach formy opodatkowania obowiązującej po zmianie.

Przykład 1.

Pan Jan uzyskał pierwszy przychód 20 stycznia w 2023 roku, do kiedy zatem ma prawo do zmiany formy opodatkowania?

Pan Jan może zmienić formę opodatkowania do lutego 2023 roku.

Przykład 2. 

Pani Maria uzyskała pierwszy przychód 14 kwietnia 2023 roku, do kiedy zatem ma prawo do zmiany formy opodatkowania?

Pani Maria może zmienić formę opodatkowania do 20 maja 2023 roku, przy czym począwszy od stycznia 2023 roku powinna rozpocząć się w ramach formy opodatkowania, która obowiązuje po zmianie.

Zmianę formy opodatkowania należy zgłosić składając aktualizację wniosku CEIDG-1 online lub bezpośrednio w dowolnym urzędzie miasta lub gminy.

Zmiana opodatkowania wstecz za 2022 rok

Polski Ład sprawił, że możliwa jest zmiana opodatkowania wstecz za 2022 rok. Zmiany mogą dokonać przedsiębiorcy, którzy pierwotnie w 2022 roku opodatkowani byli ryczałtem lub podatkiem liniowym.

Zmiana opodatkowania wstecz za 2022 rok jest możliwa wyłącznie na skalę podatkową.

Zmiana opodatkowania wstecz za 2022 rok z ryczałtu na zasady ogólne

Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem mieli możliwość zmiany opodatkowania już w trakcie roku począwszy od 1 lipca, jeśli w terminie do 22 sierpnia 2022 roku zawiadomili o tym fakcie właściwego ze względu zamieszkania naczelnika urzędu skarbowego.

W powyższym przypadku za 2022 rok podatnik będzie zobowiązany do złożenia dwóch odrębnych zeznań rocznych:

  • PIT-28 za pierwsze półrocze (od stycznia do czerwca)oraz
  • PIT-36 za drugie półrocze (od lipca do grudnia).
Przedsiębiorca, który zdecydował się na zmianę opodatkowania w trakcie roku nie ma możliwości rozliczenia całego roku na zasadach ogólnych.

Jeśli jednak przedsiębiorca nie zdecydował się na zmianę opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne w trakcie roku, wówczas jest możliwa zmiana opodatkowania wstecz za cały 2022 rok. W tym przypadku podatnik cały rok będzie rozliczać się na zasadach ogólnych.

Zmianę opodatkowania na zasady ogólne za cały 2022 rok przedsiębiorca deklaruje składając wyłącznie PIT-36. Jeśli jednak wcześniej zostanie złożony PIT-28, wówczas zmiana opodatkowania wstecz nie będzie możliwa.

Zmiana opodatkowania wstecz za 2022 rok z podatku liniowego na zasady ogólne

W przypadku przedsiębiorców, którzy w 2022 roku opodatkowani byli podatkiem liniowym, zmiana opodatkowania wstecz na zasady ogólne możliwa jest wyłącznie za cały 2022 rok.

Zmianę opodatkowania na zasady ogólne za cały 2022 rok przedsiębiorca deklaruje składając wyłącznie PIT-36. Jeśli jednak wcześniej zostanie złożony PIT-36L, wówczas zmiana opodatkowania wstecz nie będzie możliwa.

Zmiana opodatkowania wstecz w systemie wFirma.pl

System wFirma.pl został przystosowany do rozliczenia 2022 roku, jeśli ma miejsce zmiana formy opodatkowania wstecz.

Aby prawidłowo rozliczyć zmianę opodatkowania wstecz z ryczałtu na zasady ogóle należy w systemie wykonać czynności, jakie wskazuje artykuł pomocy: Zmiana formy opodatkowania wstecz na skalę z ryczałtu ewidencjonowanego.
Aby prawidłowo rozliczyć zmianę opodatkowania wstecz z podatku liniowego na zasady ogóle należy w systemie wykonać czynności, jakie wskazuje artykuł pomocy: Zmiana formy opodatkowania wstecz na skalę z podatku liniowego.
Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka