Prezenty z ZFŚS dla pracowników - czy podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu?

Zbliża się okres świąteczny i duża część pracodawców chce obdarować swoich pracowników prezentami. Jednak zarówno pracodawcy, jak i obdarowani muszą pamiętać o ewentualnych skutkach podatkowych. Czy prezenty z ZFŚS podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu? Przeczytaj, aby uzyskać odpowiedź na to pytanie.

Prezenty z ZFŚS a opodatkowanie

Paczki świąteczne i inne prezenty od pracodawcy to świadczenia w naturze, ponieważ są to niepieniężne korzyści, które pracownik uzyskuje w związku ze stosunkiem pracy. Zgodnie z  art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń są przychodami ze stosunku pracy, a więc podlegają opodatkowaniu.

Jednakże, jeśli są finansowane z ZFŚS, mogą zostać zwolnione z opodatkowania, jeśli spełnią następujące warunki:

  • świadczenie jest przekazywane pracownikowi,

  • ma charakter świadczenia pieniężnego lub rzeczowego,

  • świadczenie jest związane z finansowaniem działalności socjalnej,

  • źródłem finansowania tego świadczenia są w całości środki ZFŚS lub funduszy związków zawodowych.

W przypadku spełnienia wszystkich tych warunków, świadczenie jest wolne od podatku do wysokości 2 000 zł w roku podatkowym. Po przekroczeniu tej kwoty, świadczenie podlega opodatkowaniu.

Kwota wolna od podatku z ZFŚS została podniesiona z 1000 zł w 2020 roku i obowiązuje do 31 grudnia 2023 roku.

Prezenty z ZFŚS a oskładkowanie

Pracodawcy, którzy chcą wręczyć pracownikom prezenty świąteczne, muszą pamiętać o ich rozliczeniu na gruncie przepisów ubezpieczeniowych. Przepisy stanowią, że świadczenia świąteczne finansowane ze środków obrotowych pracodawcy podlegają oskładkowaniu. Dotyczy to zarówno świadczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych. Jednakże, jeśli świadczenie świąteczne jest finansowane z ZFŚS i jest przyznawane z zastosowaniem kryterium socjalnego, to nie podlega oskładkowaniu. 

Należy dodać, że połączenie dwóch źródeł finansowania skutkuje tym, że w ramach przekazanego świadczenia trzeba zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki ZUS.

Dodanie wypłaty ZFŚS w systemie wFirma.pl 

W systemie wFirma.pl dostępna jest opcja Dodatki i potrącenia, która pozwala na  wprowadzanie składników wynagrodzenia u osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym także można rozliczać wypłaty z ZFŚS. Informacje na temat pomocy z ZFŚS wprowadza się w zakładce KADRY » PRACOWNICY » Szczegóły pracownika (klikając na imię i nazwisko pracownika) » DODATKI I POTRĄCENIA »  DODAJ » INNE DODATKI.

Temu składnikowi wynagrodzenia można ustawić dowolne parametry.

Prezenty z ZFŚS dla pracowników

Po ich określeniu, dodatek zostanie automatycznie wykazany na liście płac. Kwotę dodatku można jeszcze dodatkowo edytować bezpośrednio na liście płac dzięki funkcji elastycznej listy płac.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Księgowość onlone

Księgowość online wFirma

  • Generowanie i wysyłka JPK_VAT
  • Integracja z e-US i e-ZUS
  • Kontrola płatności
  • Automatyczne rozliczanie różnic kursowych
Rozpocznij 30 dni za darmo!
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz